Examenrooster

Onderstaand rooster is vastgesteld door het CvTE (CvTE-22.00845, CvTE-23.00931 en CvTE-24.00433). Wil je alle activiteiten in 2024 inzien? Kijk dan bij de activiteitenplanning.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op afnameperiode
Filter op vak

Afnameperiode bb- en kb-flex

Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Maandag 11 maart 2024 t/m vrijdag 17 mei 2024
Schooleigen rooster Beeldende vorming vmbo gl en tl

Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Maandag 1 januari 2024 t/m dinsdag 21 mei 2024

Afnameperiode profielvak-cspe's

cse 1e tijdvak

Dinsdag 14 mei 2024
09:00 - 11:00 Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl
09:00 - 11:30 Muziek havo
09:00 - 12:00 Griekse taal en cultuur vwo
13:30 - 15:00 Nederlands vmbo bb
13:30 - 15:30 Biologie vmbo kb
13:30 - 15:30 Engels vmbo gl en tl
13:30 - 16:30 Biologie vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde A havo
13:30 - 16:30 Wiskunde B havo
Woensdag 15 mei 2024
09:00 - 10:30 Maatschappijkunde vmbo bb
09:00 - 11:00 Duits vmbo gl en tl
09:00 - 11:30 Duits havo
09:00 - 12:00 Kunst (algemeen) vwo
13:30 - 15:00 Natuur- en scheikunde I vmbo bb
13:30 - 15:30 Biologie vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Nederlands vmbo kb
13:30 - 16:30 Economie havo
13:30 - 16:30 Nederlands vwo
Donderdag 16 mei 2024
09:00 - 11:00 Dans vmbo gl en tl
09:00 - 11:00 Drama vmbo gl en tl
09:00 - 11:00 Duits vmbo kb
09:00 - 12:00 Geschiedenis havo
09:00 - 12:00 Maatschappij­wetenschappen vwo
13:30 - 15:00 Engels vmbo bb
13:30 - 15:30 Economie vmbo kb
13:30 - 15:30 Nederlands vmbo gl en tl
13:30 - 16:30 Natuurkunde vwo
13:30 - 16:30 Scheikunde havo
Vrijdag 17 mei 2024
Dinsdag 21 mei 2024
09:00 - 10:30 Aardrijkskunde vmbo bb
09:00 - 11:00 Beeldende vorming vmbo gl en tl
09:00 - 12:00 Geschiedenis vwo
09:00 - 12:00 Maatschappij­wetenschappen havo
13:30 - 15:00 Wiskunde vmbo bb
13:30 - 15:30 Economie vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Wiskunde vmbo kb
13:30 - 16:00 Engels havo
13:30 - 16:30 Scheikunde vwo
Woensdag 22 mei 2024
09:00 - 10:30 Geschiedenis en staatsinrichting vmbo bb
09:00 - 11:00 Aardrijkskunde vmbo kb
09:00 - 11:00 Maatschappijkunde vmbo gl en tl
09:00 - 11:30 Handvaardigheid vwo
09:00 - 11:30 Tekenen vwo
09:00 - 11:30 Textiele vormgeving vwo
09:00 - 12:00 Kunst (algemeen) havo
13:30 - 15:00 Frans vmbo bb
13:30 - 15:30 Frans vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Frans vmbo kb
13:30 - 16:00 Frans havo
13:30 - 16:30 Bedrijfseconomie vwo
Donderdag 23 mei 2024
09:00 - 10:30 Duits vmbo bb
09:00 - 11:00 Muziek vmbo gl en tl
09:00 - 12:00 Filosofie vwo
13:30 - 15:30 Engels vmbo kb
13:30 - 15:30 Wiskunde vmbo gl en tl
13:30 - 16:30 Wiskunde A vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde B vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde C vwo
13:30 - 16:30
Vrijdag 24 mei 2024
09:00 - 11:00 Maatschappijkunde vmbo kb
09:00 - 11:30 Handvaardigheid havo
09:00 - 11:30 Tekenen havo
09:00 - 11:30 Textiele vormgeving havo
09:00 - 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30 - 15:00 Biologie vmbo bb
13:30 - 15:30 Aardrijkskunde vmbo gl en tl
13:30 - 16:30 Economie vwo
13:30 - 16:30 Natuurkunde havo
Maandag 27 mei 2024
09:00 - 11:00 Fries vmbo gl en tl
09:00 - 11:30 Muziek vwo
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl
13:30 - 16:00 Engels vwo
13:30 - 16:30 Bedrijfseconomie havo
Dinsdag 28 mei 2024
13:30 - 15:00 Arabisch vmbo bb
13:30 - 15:00 Spaans vmbo bb
13:30 - 15:00 Turks vmbo bb
13:30 - 15:30 Arabisch vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Arabisch vmbo kb
13:30 - 15:30 Spaans vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Spaans vmbo kb
13:30 - 15:30 Turks vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Turks vmbo kb
13:30 - 16:00 Frans vwo
13:30 - 16:30 Biologie havo
Woensdag 29 mei 2024
09:00 - 11:30 Fries havo
09:00 - 11:30 Fries vwo
09:00 - 11:30 Russisch havo
09:00 - 11:30 Russisch vwo
13:30 - 16:00 Arabisch havo
13:30 - 16:00 Arabisch vwo
13:30 - 16:00 Spaans havo
13:30 - 16:00 Spaans vwo
13:30 - 16:00 Turks havo
13:30 - 16:00 Turks vwo

cse 2e tijdvak

Dinsdag 18 juni 2024
13:30 - 15:30 Duits vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Frans vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Nederlands vmbo gl en tl
13:30 - 16:00 Engels havo
13:30 - 16:00 Engels vwo
13:30 - 16:00 Frans havo
13:30 - 16:00 Frans vwo
13:30 - 16:30 Bedrijfseconomie havo
13:30 - 16:30 Bedrijfseconomie vwo
Woensdag 19 juni 2024
Donderdag 20 juni 2024
09:00 - 10:30 Aardrijkskunde vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Arabisch vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Biologie vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Duits vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Engels vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Frans vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Geschiedenis en staatsinrichting vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Natuur- en scheikunde I vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Nederlands vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 10:30 Turks vmbo bb (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Arabisch vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Dans vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Drama vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Economie vmbo kb (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Fries vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Maatschappijkunde vmbo kb (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Muziek vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Spaans vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Spaans vmbo kb (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Turks vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
09:00 - 11:00 Wiskunde vmbo kb (Aangewezen vak)
09:00 - 11:30 Arabisch vwo (Aangewezen vak)
09:00 - 11:30 Fries vwo (Aangewezen vak)
09:00 - 11:30 Russisch vwo (Aangewezen vak)
09:00 - 11:30 Turks vwo (Aangewezen vak)
13:30 - 15:00 Economie vmbo bb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:00 Maatschappijkunde vmbo bb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:00 Spaans vmbo bb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:00 Wiskunde vmbo bb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Aardrijkskunde vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Aardrijkskunde vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Arabisch vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Biologie vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Biologie vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Duits vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Engels vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Frans vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Geschiedenis en staatsinrichting vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde I vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Nederlands vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Turks vmbo kb (Aangewezen vak)
13:30 - 15:30 Wiskunde vmbo gl en tl
13:30 - 16:00 Arabisch havo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:00 Fries havo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:00 Handvaardigheid vwo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:00 Muziek havo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:00 Muziek vwo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:00 Russisch havo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:00 Tekenen vwo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:00 Textiele vormgeving vwo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:00 Turks havo (Aangewezen vak)
13:30 - 16:30 Economie havo
13:30 - 16:30 Economie vwo
13:30 - 16:30 Geschiedenis havo
13:30 - 16:30 Geschiedenis vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde A havo
13:30 - 16:30 Wiskunde A vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde C vwo
Vrijdag 21 juni 2024
09:00 - 11:30 Handvaardigheid havo
09:00 - 11:30 Tekenen havo
09:00 - 11:30 Textiele vormgeving havo
09:00 - 12:00 Griekse taal en cultuur vwo
13:30 - 15:30 Beeldende vorming vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl
13:30 - 16:00 Spaans havo
13:30 - 16:00 Spaans vwo
13:30 - 16:30 Filosofie havo
13:30 - 16:30 Filosofie vwo
13:30 - 16:30 Kunst (algemeen) havo
13:30 - 16:30 Kunst (algemeen) vwo
Maandag 24 juni 2024
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl
13:30 - 16:30 Natuurkunde havo
13:30 - 16:30 Natuurkunde vwo
13:30 - 16:30 Scheikunde havo
13:30 - 16:30 Scheikunde vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde B havo
13:30 - 16:30 Wiskunde B vwo
Dinsdag 25 juni 2024
13:30 - 15:30 Economie vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Engels vmbo gl en tl
13:30 - 16:30 Biologie havo
13:30 - 16:30 Biologie vwo
13:30 - 16:30 Maatschappij­wetenschappen havo
13:30 - 16:30 Maatschappij­wetenschappen vwo