Kunst (algemeen) havo

Examenrooster

CSE 1e tijdvak

Woensdag 22 mei 2024 09:00 - 12:00

Examenstof

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Aanvullende informatie

Dit centraal examen geldt voor kandidaten van een van de volgende vakken:  
kunst (beeldende vormgeving) havo, kunst (dans) havo, kunst (drama) havo, kunst (muziek) havo

Jan van Gemert - Aansprekende kunstexamens, kunstzone 3 2022

Digitale examens in Facet

Online omgeving Facet

Hulpmiddelen

Vakspecifieke vragen

Mag een leerling examen doen alleen in kunst (algemeen), dus zonder een specifiek deel zoals bijvoorbeeld kunst (muziek)?

Ja, dat is toegestaan. Het is mogelijk dat een leerling alleen kunst (algemeen) doet. Hij legt dan alleen een centraal examen af – een uitzonderlijke situatie.

Op de cijferlijst staat de vaknaam, dus kunst (algemeen), met daarbij:

  • het cijfer voor het centraal examen, in één decimaal, en
  • het daarvan afgeleide eindcijfer, zonder decimaal

Er is geen schoolexamencijfer. Overigens is alleen het vak kunst (algemeen) in het vrije deel niet genoeg om te voldoen aan de examenvereisten. Kunst (algemeen) omvat immers slechts 200/160 sbu en er moet in het vrije deel een vak staan met een omvang van minimaal 440/320 sbu. Wel betekent een mooi cijfer voor kunst (algemeen) extra compensatiepunten. Het telt dus wel mee bij de uitslagbepaling.

Kunst (algemeen) mag niet in combinatie met een groot kunstvak (kunst, beeldende vormgeving, muziek, dans of drama) gevolgd worden.