Nederlands vmbo bb

Examenrooster en -documenten

Afnameperiode BB- en KB-flex

Maandag 1 april 2024 t/m vrijdag 19 juli 2024

cse 1e tijdvak

Dinsdag 14 mei 2024 13:30 - 15:00
Opgaven Wordt in september beschikbaar gesteld
Uitwerkbijlage Wordt in september beschikbaar gesteld
Correctievoorschrift Wordt in september beschikbaar gesteld

cse 2e tijdvak

Donderdag 20 juni 2024 09:00 - 10:30

Examenstof

Vakspecifieke informatie

Hulpmiddelen