Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024

Laatste update
Kenmerk
CvTE 24.00433
Datum
5 februari 2024
Gepubliceerd
Staatscourant 2024, nr. 4487

Dit besluit wijzigt het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2024 in verband met de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak.

De bijlage bij dit besluit wordt de nieuwe bijlage 2 bij het rooster en bevat het rooster voor het tweede tijdvak.

Het besluit treedt in werking met ingang van 15 februari 2024.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag