Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl

Examenrooster en -documenten

cse 2e tijdvak

Maandag 24 juni 2024 13:30 - 15:30

Examenstof

Vakspecifieke informatie

Hulpmiddelen

Vakspecifieke vragen

Nask2: Mogen de ionladingen bij een kloppende zoutformule worden geschreven bij het centraal examen?

In de formule van een zout mogen de juiste ionladingen worden geschreven: een schrijfwijze als Na+Cl- mag worden goed gerekend.