Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens. De activiteitenplanning voor 2024 wordt tegelijk met de Septembermededeling gepubliceerd.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op afnameperiode

vanaf 1 januari t/m 21 mei 2024
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Afname cpe beeldende vakken vwo

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de afname van het cse tehatex vwo voorafgaat.

29 februari t/m 3 maart 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release Facet

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

maart 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Overzicht tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina van de examensecretaris). Dit geldt niet voor BB- KB-flex, zie hoofdstuk 7 van de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2024'.

5 of 6 maart 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst zending B cspe's

Ontvangst zending B voor de cspe's, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Schotpoort Connect en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

6 maart 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Zending C cspe's beschikbaar

De bestanden van zending C kunnen vanaf deze datum vanaf de Secure downloadomgeving Cito gedownload worden

vanaf 11 maart 2024 t/m 17 mei 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Afname cpe beeldend gl/tl

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de afname van het cse beeldend gl/tl voorafgaat.

13 maart 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Opdrachten profielvak-cspe's beschikbaar in Facet

De opdrachten bij de profielvak-cspe's staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf nu de afnameplanningen maken voor onderdelen, waarvan opdrachten (inclusief minitoetsen) in Facet worden afgenomen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

13 maart 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Minitoetsen cspe's beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf nu de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

medio maart 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Maartaanvulling

In maart wordt de informatie in de Septembermededeling verder aangevuld.

in de week van 18 t/m 22 maart 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Wolf beschikbaar voor scholen met cspe - afnames

Zowel de Wolf-accountbeheerders als de examensecretarissen van scholen met cspe-afnames ontvangen van Cito uiterlijk 22 maart de activatiemail met nadere informatie over het werken met de Wolf-applicatie.

vanaf 21 maart 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Digitale centrale examens bb en kb beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE's. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

tot en met 5 juli 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex

Doorgeven schoolexamencijfers vakken digitale examens examens bb en kb aan ROD

Voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb geldt dat per vak en per kandidaat het schoolexamencijfer tien kalenderdagen voor de start van het betreffende centraal examen moet zijn doorgegeven aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

uiterlijk 27 maart 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Terugvallen op papieren CE's bb en kb

Een examensecretaris die uiterlijk 27 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE's krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2024'). Scholen die na 27 maart terug moeten vallen naar papier krijgen de mogelijkheid om de examenbestanden van de papieren centrale examens te downloaden via de portal van Cito. Deze bestanden worden per vak in een ZIP-bestand aangeboden. 

De ZIP-bestanden zijn vergrendeld door middel van wachtwoorden. Deze bestanden dienen om BB- en KB-scholen die zich na 28 maart genoodzaakt zien om terug te vallen naar papier daartoe maximale ruimte te bieden. Daarom spreken we van 'terugvalbestanden'. De terugval ná 27 maart 2024 verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl. De school krijgt dan toestemming om terug te vallen naar de papieren examens. Over het downloaden van terugvalbestanden worden de examensecretarissen medio april via een mailing vanuit Examenblad.nl geïnformeerd.

maart 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Landelijke test downloaden van examendocumenten

In maart vindt de jaarlijkse landelijke test met het downloaden van examendocumenten via Mijn DUO plaats. Uiterlijk een week voor de test ontvangen scholen een mailing met een vooraankondiging. Richtlijnen over de werkwijze vindt u in paragraaf 7.10 van de Septembermededeling.

vanaf 1 april t/m 19 juli 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

profielvak-cspe

De profielvak-cspe's mogen tot en met 19 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

1 april tot en met 4 mei 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode profielvak-cspe's
CSE 1e tijdvak

Doorgeven cijfers schoolexamen aan ROD

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) te worden aangeleverd. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb geldt dat schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het ROD.

in de week van 1 t/m 5 april 2024
Vmbo gl
Vmbo tl

Wolf beschikbaar voor scholen met cse en cpe gl/tl afnames

Zowel de Wolf-accountbeheerders als de examensecretarissen van scholen met cse en cpe gl/tl afnames ontvangen van Cito uiterlijk 4 april de activatiemail met nadere informatie over het werken met de Wolf-applicatie.

vanaf 1 april t/m 19 juli 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode BB- en KB-flex

Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE's bb en kb mogen tot en met 19 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

8 april 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking wachtwoorden zending A en C cspe's versiekleur voor de herkansing

De wachtwoorden bij de documenten en bestanden van zending A en C voor de herkansing worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

10 april 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak

Ontvangst accountgegevens kunstvakken en digitale examens bb en kb Secure downloadomgeving Cito

Scholen ontvangen per post een brief met de accountgegevens Secure downloadomgeving Cito ten behoeve van fall-back kunstvakken en de terugvalbestanden digitale CE's bb en kb.

10 april 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak

Mailing Secure downloadomgeving kunstvakken en digitale examens bb en kb Cito

Scholen ontvangen per post een brief met informatie over de Secure downloadomgeving van Cito ten behoeve van de fall-back kunstvakken en Terugvalbestanden digitale CE's bb en kb.

uiterlijk 24 april 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

uiterlijk 24 april 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Deadline wijzigen pakketontvangers cse eerste tijdvak

De examensecretaris kan tot uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak de pakketontvangers wijzigen via de persoonlijke pagina.

6 mei 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back kunstvakexamens eerste tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back kunstvakken worden op Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina van de examensecretaris) gepubliceerd.

6, 7 of 8 mei 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Schotpoort Connect en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

Deze zending bevat ook erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

7 mei 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 1e tijdvak

Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

14 mei 2024
Alle schooltypes
CSE 1e tijdvak

Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

17 mei 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Einddatum cpe beeldend gl/tl

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) beeldende vorming.

21 mei 2024
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving.

uiterlijk 3 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl

Doorgeven schoolexamencijfers beroepsgerichte keuzevakken

De deadline voor het doorgeven van de schoolexamencijfers aan Register Onderwijsdeelnemers (ROD) is tien kalenderdagen voor vaststelling van de N-term van het profielvak.

in de week van 3 t/m 7 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Tweede tijdvak examens beschikbaar in Wolf

Wolf-accountbeheerders ontvangen een mailing dat de tweede tijdvak examens en de groepen tweede tijdvak klaargezet zijn in de Wolf-applicatie.

5 juni 2024
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking N-termen cspe's vmbo

Bekendmaking normering profielvak-cspe's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.

10, 11 of 13 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

11 juni 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 2e tijdvak

Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

11 juni 2024
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken worden op Mijn Examenblad (de persoonlijke pagina van de examensecretaris) gepubliceerd.

12 juni 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB en KB-flex

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB en KB-flex worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

vanaf 12 juni 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer.

14 juni 2024 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Kandidaten voor de vakken in het tweede tijdvak moeten uiterlijk op 14 juni 2024, 17.00 uur door de school zijn aangemeld in ROD via Mijn DUO.

14 juni 2024 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Kandidaten voor de aangewezen vakken in het tweede tijdvak moeten uiterlijk op 14 juni 2024, 17.00 uur door de school zijn aangemeld via de aanmeldapplicatie in Mijn DUO.

18 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf's voor spraaksynthese geleverd.

18 t/m 25 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

20 juni 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

2 juli 2024 om 10.00 uur
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO. Scholen ontvangen de cijfers ook per post kort na 2 juli.

2 juli 2024
Alle schooltypes
CSE 2e tijdvak

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer.

t/m 11 juli 2024 17.00 uur
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Inzage in afnames Facet 12

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

17 juli 2024
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 17 juli worden niet in behandeling genomen. De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

31 juli t/m 7 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 13.0

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

In augustus 2024
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

vrijdag 23 augustus 2024
Alle schooltypes
CSE 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO. NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post.

28 t/m 30 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van Facet 13.1

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

september 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode BB- en KB-flex
CSE 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Uitwisseling examengegevens derde tijdvak

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.