Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens. De activiteitenplanning voor 2024 wordt tegelijk met de Septembermededeling gepubliceerd.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op afnameperiode

t/m 25 juli 2024 17.00 uur
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Inzage in afnames Facet 12

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

31 juli t/m 7 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode bb- en kb-flex
cse 3e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Release van FACET 13.0

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

In augustus 2024
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

27 t/m 29 augustus 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
cse 3e tijdvak

Release van Facet 13.1

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

vrijdag 30 augustus 2024
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO. NB Scholen ontvangen de cijfers kort na 30 augustus ook per post.

september 2024
Alle schooltypes
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
cse 3e tijdvak

Uitwisseling examengegevens derde tijdvak

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het ce van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.