Examenblad.nl
sfeerbeeld: lege examenklas

De officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Homepage

 

Septembermededeling eindexamens 2015

De Septembermededeling voor de eindexamens 2015 bevat wijzigingen bij de CE's ten opzichte van vorig jaar, voorschriften, informatie per schoolsoort en het tijdschema van werkzaamheden. De tekst is voorzien van verwijzingen naar relevante mededelingen, regelingen en bijlagen.

Profielen beroepsgericht vmbo

In 2015 leggen kandidaten vmbo een pilot-cspe af op basis van de in juni 2013 vastgestelde examenprogramma's voor de profielen beroepsgericht.

Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Activiteitenplanning centrale examens 2015

Stel uw eigen activiteitenplanning samen door tijdvakken en sectoren te selecteren waarbij u betrokken bent.

Eindexamens in 2015: Rekentoets VO

Deelname aan de rekentoets VO is in 2015 verplicht voor alle leerlingen die centraal examen afleggen. Het resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel.

Rooster en toegestane hulpmiddelen CE's vwo, havo en vmbo 2015

Het rooster, de toegestane hulpmiddelen en een tijdschema voor de centrale examens zijn in deze regeling bekend gemaakt.

 

De informatie op Examenblad.nl is gefilterd op het jaar waarin het eindexamen wordt afgerond. Momenteel ziet u alleen informatie voor de examens die worden afgerond in 2015. U kunt linksboven een ander jaarfilter kiezen.

.nieuw op de site

 • 27 februari 2015
  De rekentoets VO 2015 in 10 vragen
  [nieuws]
  2015
 • 16 februari 2015
  Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2017 en 2018
  [nieuws]
  2017-2018
 • 22 januari 2015
  Afnameperiodes rekentoets VO 2016
  [nieuws]
  2016
 • 4 december 2014
  Gebruik rekenkaart door leerlingen met rekenproblemen
  [nieuws]
  2015
 • 10 november 2014
  Centrale examens Frans BB en KB op papier vanaf 2016
  [nieuws]
  2016
 • 25 september 2014
  Gevolgen van referentieniveaus taal voor normering van CE's Nederlands in 2015
  [nieuws]
  2015
 • 15 september 2014
  Afnamedagen pilot dyscalculie
  [nieuws]
  2015
 • 12 september 2014
  Mededelingen over de eindexamens 2015 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling)
  [officiŽle publicatie]
  2015
 • 1 september 2014
  Commissie verantwoorde invoering rekentoets
  [nieuws]
  2015-2016
 • 27 augustus 2014
  Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2016
  [officiŽle publicatie]
  2016
 
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag