Examenblad.nl
sfeerbeeld: lege examenklas

De officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Homepage

 

Septembermededeling eindexamens 2016

De Septembermededeling bevat wijzigingen bij de centrale examens ten opzichte van vorig jaar, voorschriften, en informatie per schoolsoort. De tekst is voorzien van verwijzingen naar relevante mededelingen, regelingen en bijlagen.

Rooster centrale examens 2016

Overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2016 plaatsvinden.

Eindexamen 2016: rekentoets vo

Bekijk de brochure Kaders Rekentoets vo 2016, de syllabus, voorbeeldtoetsen en de activiteitenplanning.

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2016

Stel een activiteitenplanning op maat samen.

Regeling toegestane hulpmiddelen 2016

Het CvTE heeft bekend gemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2016.

Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Vakken met nieuwe examenprogramma's voor het eindexamen 2016

In 2016 worden de examens natuurkunde vwo, biologie vwo en scheikunde vwo voor de eerste keer afgenomen volgens een herzien examenprogramma.

 

De informatie op Examenblad.nl is gefilterd op het jaar waarin het eindexamen wordt afgerond. Momenteel ziet u alleen informatie voor de examens die worden afgerond in 2016. U kunt linksboven een ander jaarfilter kiezen.

.nieuw op de site

 • 10 februari 2016
  CvTE besluit spellingcontrole toe te staan voor kandidaten met dyslexie
  [nieuws]
  2016
 • 27 januari 2016
  Mijneindexamen.nl beschikbaar voor kandidaten
  [nieuws]
  2016
 • 7 december 2015
  Voorlichtingsfilmpje rekentoets vo
  [nieuws]
  2016
 • 30 november 2015
  Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2017
  [officiŽle publicatie]
  2017
 • 30 november 2015
  Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016
  [officiŽle publicatie]
  2016
 • 20 november 2015
  Toelichting nieuwe vakspecifieke regels centraal examen Nederlands havo en vwo
  [nieuws]
  2016
 • 18 november 2015
  De rekentoets vo in 8 vragen
  [nieuws]
  2016
 • 13 november 2015
  Aanpassing toegestane hulpmiddelen centrale examens Nederlands 2016
  [nieuws]
  2016-2017
 • 3 november 2015
  Brochures, activiteitenplanning en voorbeeldtoetsen rekentoets vo beschikbaar
  [nieuws]
  2016
 • 22 oktober 2015
  Stand van zaken regelgeving rekentoets n.a.v. Kamerbrief 22 oktober 2015
  [nieuws]
  2016
 
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag