Homepage

Zittingenkalender 2e tijdvak

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Direct naar...

Normering vmbo algemeen

De omzettingstabellen van scores naar cijfers voor de algemene vakken vmbo zijn op 13 juni 2018 gepubliceerd.


Normering havo en vwo

De omzettingstabellen van scores naar cijfers voor havo en vwo zijn op 13 juni 2018 gepubliceerd.
Examenlijn

De Examenlijn behandelt vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en de normering.

Pijl omhoog