Nederlands vmbo kb

Examenrooster en -documenten

Afnameperiode BB- en KB-flex

Maandag 1 april 2024 t/m vrijdag 19 juli 2024

cse 1e tijdvak

Woensdag 15 mei 2024 13:30 - 15:30
Opgaven Wordt in september beschikbaar gesteld
Bijlage Wordt in september beschikbaar gesteld
Uitwerkbijlage Wordt in september beschikbaar gesteld
Correctievoorschrift Wordt in september beschikbaar gesteld

cse 2e tijdvak

Donderdag 20 juni 2024 13:30 - 15:30

Examenstof

Vakspecifieke informatie

Hulpmiddelen