Spaans vmbo gl en tl

Examenrooster en -documenten

cse 2e tijdvak

Donderdag 20 juni 2024 09:00 - 11:00
Opgaven / correctievoorschrift Wordt voor dit examen in dit tijdvak niet op internet beschikbaar gesteld

Examenstof

Vakspecifieke informatie

Hulpmiddelen

Vakspecifieke vragen

Wat doe ik als een leerling een woord verkeerd heeft gespeld?

Regel 3.2 uit de Vakspecifieke regels van het correctievoorschrift luidt: “Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.” Dat geldt uiteraard ook voor spelfouten.

MVT: Waar vind ik antwoordbladen voor de moderne vreemde talen?

De antwoordbladen worden voor vmbo, havo en vwo gelijktijdig met de opgaven geleverd. Het is verplicht om deze antwoordbladen te gebruiken bij de examens.