Duits vwo

Examenrooster

CSE 1e tijdvak

Vrijdag 17 mei 2024 09:00 - 11:30

Examenstof

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Hulpmiddelen

Vakspecifieke vragen

Waar vind ik antwoordbladen moderne vreemde talen?

De antwoordbladen worden voor vmbo, havo en vwo gelijktijdig met de opgaven geleverd. Het is verplicht om deze antwoordbladen te gebruiken bij de examens.

Mogen open vragen bij CE's moderne vreemde talen in Word worden beantwoord?

Ja, examenkandidaten mogen antwoorden op open vragen in Word beantwoorden. Een uitdraai van het Word-document moet dan worden toegevoegd aan het antwoordblad. De antwoorden op gesloten vragen moeten wel op het antwoordenblad worden genoteerd.

Verder geldt voor de inzet van de computer als schrijfgerei dat kandidaten geen toegang mogen hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal woordenboek), en moet ook onder meer de opslag (bijvoorbeeld printen) goed worden geregeld.