Privacy

Examenblad.nl is onderdeel van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en volgt het privacy statement van dit ministerie.

Gebruik persoonsgegevens

Het CvTE gebruikt persoonsgegevens die je opgeeft alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet het CvTE aan de privacywetgeving.

De gegevens kunnen worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.