Wiskunde C vwo

Examenrooster

cse 1e tijdvak

Donderdag 23 mei 2024 13:30 - 16:30

cse 2e tijdvak

Donderdag 20 juni 2024 13:30 - 16:30

Examenstof

Vakspecifieke informatie

Hulpmiddelen

Vakspecifieke vragen

Wiskunde A, B en C: Is een vraag die 2 scorepunten waard is deelbaar?

Soms komen in een beoordelingsmodel deelscores (bolletjes) voor die 2 scorepunten waard zijn. Sinds 2019 is in het beoordelingsmodel altijd een opmerking opgenomen waarin duidelijk wordt gemaakt of deze ‘deelbaar’ is of niet. Dat staat overigens los van het feit dat op grond van vakspecifieke regel 1 op grond van een rekenfout één scorepunt in mindering wordt gebracht. Dan blijft er vanzelfsprekend nog één scorepunt over voor dit antwoordelement.