Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examenrooster

Onderstaand rooster is vastgesteld door het CvTE (CvTE-16.01425). Wil je alle activiteiten in 2019 inzien? Kijk dan bij de activiteitenplanning.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op afnameperiode
Filter op vak

Afnameperiode BB- en KB-flex

Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Maandag 19 maart 2018 t/m dinsdag 22 mei 2018
Schooleigen rooster Beeldende vorming vmbo gl en tl

Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken

Maandag 1 januari 2018 t/m vrijdag 25 mei 2018

Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Maandag 2 april 2018 t/m vrijdag 22 juni 2018
Schooleigen rooster

Afnameperiode profielvak-cspe's

Rekentoets 1e afnameperiode

Vrijdag 19 januari 2018
Schooleigen rooster Rekenen 2AER
Schooleigen rooster Rekenen 2ER
Schooleigen rooster Rekenen 3ER
Maandag 22 januari 2018
Schooleigen rooster Rekenen 2A
Schooleigen rooster Rekenen 2F
Schooleigen rooster Rekenen 3F

Rekentoets 2e afnameperiode

Vrijdag 16 maart 2018
Schooleigen rooster Rekenen 2AER
Schooleigen rooster Rekenen 2ER
Schooleigen rooster Rekenen 3ER
Maandag 19 maart 2018
Schooleigen rooster Rekenen 2A
Schooleigen rooster Rekenen 2F
Schooleigen rooster Rekenen 3F
Schooleigen rooster Rekenen 3S (pilot)

Rekentoets 3e afnameperiode

Vrijdag 1 juni 2018 t/m maandag 11 juni 2018
Schooleigen rooster Rekenen 2A
Schooleigen rooster Rekenen 2F
Schooleigen rooster Rekenen 3F
Vrijdag 8 juni 2018
Schooleigen rooster Rekenen 2AER
Schooleigen rooster Rekenen 2ER
Schooleigen rooster Rekenen 3ER

cse 1e tijdvak

Maandag 14 mei 2018
13:30 - 15:00 Engels vmbo bb
13:30 - 15:30 Nederlands vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Nederlands vmbo kb
13:30 - 16:30 Natuurkunde havo
13:30 - 16:30 Wiskunde A vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde A vwo (bezemexamen)
13:30 - 16:30 Wiskunde B vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde B vwo (bezemexamen)
13:30 - 16:30 Wiskunde C vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde C vwo (bezemexamen)
Dinsdag 15 mei 2018
09:00 - 11:00 Muziek vmbo gl en tl
09:00 - 12:00 Geschiedenis havo
09:00 - 12:00 Geschiedenis vwo
13:30 - 15:00 Economie vmbo bb
13:30 - 15:30 Wiskunde vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Wiskunde vmbo kb
13:30 - 16:00 Engels havo
13:30 - 16:00 Frans vwo
Woensdag 16 mei 2018
Donderdag 17 mei 2018
09:00 - 10:30 Aardrijkskunde vmbo bb
09:00 - 11:00 Duits vmbo gl en tl
09:00 - 11:00 Duits vmbo kb
09:00 - 11:30 Muziek havo
09:00 - 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30 - 15:00 Wiskunde vmbo bb
13:30 - 15:30 Biologie vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Biologie vmbo kb
13:30 - 16:30 Nederlands havo
13:30 - 16:30 Scheikunde vwo
Vrijdag 18 mei 2018
09:00 - 10:30 Duits vmbo bb
09:00 - 11:00 Aardrijkskunde vmbo gl en tl
09:00 - 11:00 Aardrijkskunde vmbo kb
09:00 - 11:30 Duits havo
09:00 - 12:00 Filosofie vwo
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl
13:30 - 16:30 Economie havo
13:30 - 16:30 Nederlands vwo
Dinsdag 22 mei 2018
09:00 - 11:00 Maatschappijkunde vmbo gl en tl
09:00 - 11:00 Maatschappijkunde vmbo kb
09:00 - 11:30 Duits vwo
09:00 - 12:00 Aardrijkskunde havo
13:30 - 15:00 Frans vmbo bb
13:30 - 15:30 Frans vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Frans vmbo kb
13:30 - 16:00 Frans havo
13:30 - 16:30 Biologie vwo
Woensdag 23 mei 2018
Donderdag 24 mei 2018
09:00 - 11:00 Dans vmbo gl en tl
09:00 - 11:00 Drama vmbo gl en tl
09:00 - 11:00 Voertuigentechniek vmbo gl
09:00 - 12:00 Aardrijkskunde vwo
13:30 - 15:00 Biologie vmbo bb
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde I vmbo kb
13:30 - 16:30 Natuurkunde vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde A havo
13:30 - 16:30 Wiskunde B havo
Vrijdag 25 mei 2018
09:00 - 11:00 Fries vmbo gl en tl
09:00 - 11:30 Muziek vwo
09:00 - 12:00 Maatschappij­wetenschappen havo (pilot)
09:00 - 12:00 Maatschappij­wetenschappen havo
13:30 - 15:00 Arabisch vmbo bb
13:30 - 15:00 Spaans vmbo bb
13:30 - 15:00 Turks vmbo bb
13:30 - 15:30 Arabisch vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Arabisch vmbo kb
13:30 - 15:30 Spaans vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Spaans vmbo kb
13:30 - 15:30 Turks vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Turks vmbo kb
13:30 - 16:30 Management en organisatie vwo
13:30 - 16:30 Scheikunde havo
Maandag 28 mei 2018
09:00 - 12:00 Kunst (algemeen) vwo
13:30 - 16:00 Handvaardigheid vwo
13:30 - 16:00 Tekenen vwo
13:30 - 16:00 Textiele vormgeving vwo
13:30 - 16:30 Biologie havo
Dinsdag 29 mei 2018
09:00 - 11:30 Fries havo
09:00 - 11:30 Fries vwo
09:00 - 11:30 Russisch havo
09:00 - 11:30 Russisch vwo
13:30 - 16:00 Arabisch havo
13:30 - 16:00 Arabisch vwo
13:30 - 16:00 Spaans havo
13:30 - 16:00 Spaans vwo
13:30 - 16:00 Turks havo
13:30 - 16:00 Turks vwo

cse 2e tijdvak

Maandag 18 juni 2018
13:30 - 15:30 Aardrijkskunde vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Biologie vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Duits vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Frans vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Spaans vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Spaans vmbo kb
13:30 - 15:30 Wiskunde vmbo gl en tl
13:30 - 16:00 Engels havo
13:30 - 16:00 Engels vwo
13:30 - 16:00 Spaans havo
13:30 - 16:00 Spaans vwo
13:30 - 16:30 Economie havo
13:30 - 16:30 Economie vwo
13:30 - 16:30 Filosofie havo
13:30 - 16:30 Filosofie vwo
13:30 - 16:30 Maatschappij­wetenschappen havo
13:30 - 16:30 Maatschappij­wetenschappen vwo
13:30 - 16:30 Nederlands havo
13:30 - 16:30 Nederlands vwo
Dinsdag 19 juni 2018
09:00 - 12:00 Latijnse taal en cultuur vwo
13:30 - 15:30 Beeldende vorming vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde I vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Nederlands vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Nederlands vmbo kb
13:30 - 16:00 Duits havo
13:30 - 16:00 Duits vwo
13:30 - 16:00 Frans havo
13:30 - 16:00 Frans vwo
13:30 - 16:30 Geschiedenis havo
13:30 - 16:30 Geschiedenis vwo
13:30 - 16:30 Griekse taal en cultuur vwo
13:30 - 16:30 Natuurkunde havo
13:30 - 16:30 Natuurkunde vwo
13:30 - 16:30 Scheikunde havo
13:30 - 16:30 Scheikunde vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde A havo
13:30 - 16:30 Wiskunde A vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde A vwo (bezemexamen)
13:30 - 16:30 Wiskunde C vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde C vwo (bezemexamen)
Woensdag 20 juni 2018
13:30 - 15:30 Economie vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Engels vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Maatschappijkunde vmbo gl en tl
13:30 - 15:30 Natuur- en scheikunde II vmbo gl en tl
13:30 - 16:00 Handvaardigheid havo
13:30 - 16:00 Tekenen havo
13:30 - 16:00 Textiele vormgeving havo
13:30 - 16:30 Aardrijkskunde havo
13:30 - 16:30 Aardrijkskunde vwo
13:30 - 16:30 Biologie havo
13:30 - 16:30 Biologie vwo
13:30 - 16:30 Kunst (algemeen) havo
13:30 - 16:30 Kunst (algemeen) vwo
13:30 - 16:30 Management en organisatie havo
13:30 - 16:30 Management en organisatie vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde B havo
13:30 - 16:30 Wiskunde B vwo
13:30 - 16:30 Wiskunde B vwo (bezemexamen)
Donderdag 21 juni 2018
09:30 - 11:00 Aardrijkskunde vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Arabisch vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Biologie vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Duits vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Economie vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Engels vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Frans vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Geschiedenis en staatsinrichting vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Maatschappijkunde vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Natuur- en scheikunde I vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Nederlands vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Spaans vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Turks vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:00 Wiskunde vmbo bb (Aangewezen vak)
09:30 - 11:30 Transport en logistiek vmbo gl (Aangewezen vak)
09:30 - 11:30 Voertuigentechniek vmbo gl (Aangewezen vak)
09:30 - 12:00 Arabisch vwo (Aangewezen vak)
09:30 - 12:00 Fries vwo (Aangewezen vak)
09:30 - 12:00 Handvaardigheid vwo (Aangewezen vak)
09:30 - 12:00 Muziek vwo (Aangewezen vak)
09:30 - 12:00 Russisch vwo (Aangewezen vak)
09:30 - 12:00 Tekenen vwo (Aangewezen vak)
09:30 - 12:00 Textiele vormgeving vwo (Aangewezen vak)
09:30 - 12:00 Turks vwo (Aangewezen vak)
09:30 - 12:30 Maatschappij­wetenschappen vwo (pilot) (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Aardrijkskunde vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Arabisch vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Arabisch vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Biologie vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Dans vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Drama vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Duits vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Economie vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Engels vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Frans vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Fries vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Geschiedenis en staatsinrichting vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Maatschappijkunde vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Muziek vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Natuur- en scheikunde I vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Turks vmbo gl en tl (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Turks vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:00 Wiskunde vmbo kb (Aangewezen vak)
14:00 - 16:30 Arabisch havo (Aangewezen vak)
14:00 - 16:30 Fries havo (Aangewezen vak)
14:00 - 16:30 Muziek havo (Aangewezen vak)
14:00 - 16:30 Russisch havo (Aangewezen vak)
14:00 - 16:30 Turks havo (Aangewezen vak)
14:00 - 17:00 Maatschappij­wetenschappen havo (pilot) (Aangewezen vak)