Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Rekenen 3ER

Examenrooster en -documenten

Examenstof

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

  • *Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): dinsdag 29 mei 2018

    Rekenen maakt voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan. Examenkandidaten vwo kunnen in de periode 30 mei t/m 11 juni 2018 ook meedoen, maar ontvangen hun cijfer dan pas later.

Meer informatie