Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018

Laatste update
Kenmerk
CvTE-16.01425
Datum
27 juni 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 35407

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2018 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2018.

Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2018 wordt in maart 2018 bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen.

Algemeen

Het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2018 is op 27 juni 2016 vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. Hiermee zijn het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens in 2018 vastgesteld.

Tijdvakken centrale examens 2018

 • a.Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op 14 mei en eindigt het eerste tijdvak op 29 mei;
 • b.Het tweede tijdvak begint op 6 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg, op 13 juni in de gemengde leerweg, en op 18 juni in de andere vormen van onderwijs. Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op 18 juni en eindigt het tweede tijdvak op 21 juni;
 • c.Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken begint de afnameperiode op 2 april* en eindigt de afnameperiode op 22 juni;
 • d.Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op 2 april en eindigt de afnameperiode op 22 juni**;
 • e.Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.
 • *Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 6 oktober 2016. De datum 3 april is vervangen door 2 april.

** Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 6 oktober 2016. De datum 21 juni is vervangen door 22 juni.

Examenrooster

 • a.De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 • b.De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2, met dien verstande dat in maart 2018 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
 • c.De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.

Onderdelen met een vroege start

In afwijking van de start van het eerste tijdvak op 14 mei 2018, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:

 • a.in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 • b.in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Bijlagen

*** Vervangen door de redactie van Examenblad.nl, 15 februari 2018.

Toelichting

Uitgangspunten bij het rooster voor de centrale examens

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast, en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak door iedere leerling af te leggen, en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te geven.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2018

Meivakantie: 28 april tot en met 6 mei 2018 (week 18)

Hemelvaart: do 10 mei

Blokdag: vr 11 mei

Pinksteren: 2e pinksterdag maandag 21 mei 2018

Start zomervakantie, regio zuid: 7 juli (week 28)

Tijdschema centraal examen 2018

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo, algemeen

vwo/havo

inzending deelscores aan Cito cspe

uiterlijk 16 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito cse GL beroepsgericht

uiterlijk 31 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito vakken 14, 15, 16 mei*, m.u.v. Frans vwo***

-

uiterlijk woensdag 23 mei

inzending deelscores aan Cito vakken 17, 18, 22, 23 mei* en Frans vwo***

-

uiterlijk dinsdag 29 mei

inzending deelscores aan Cito vakken 24, 25, 28, 29 mei*

 

uiterlijk vrijdag 1 juni

bekendmaking normen (08.00 uur)

definitief: woensdag 6 juni**

woensdag 13 juni

woensdag 13 juni

aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)

uiterlijk vrijdag 15 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

 

vanaf maandag 18 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)

donderdag 21 juni

donderdag 21 juni

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak

-

maandag 25 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

vrijdag 29 juni 08.00 uur

 • *Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 1 juni 2017. Zie de toelichting.

** Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 20 december 2017. De definitieve normering wordt bekendgemaakt op 6 juni. In eerste instantie zou op 6 juni de voorlopige normering bekend worden gemaakt en op 13 juni de definitieve normering. Examensecretarissen van de betreffende scholen zijn hiervan op 20 december 2017 d.m.v. een mailbericht vanuit Examenblad.nl op de hoogte gebracht.

*** Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 15 maart 2018, zie paragraaf 9.2 van de Maartaanvulling.