Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Activiteitenplanning

De activiteitenplanning bevat de data van alle activiteiten van alle centrale examens.

Filter op
Filter op schooltype
Filter op vakken
Filter op afnameperiode

vanaf 1 september 2017 (nadat Facet is gedownload en geïnstalleerd)
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Uitvoeren systeemcheck Facet

Voor Facet is er een verplichte systeemcheck. Het doel van de systeemcheck is dat de school met behulp van het FT-examen nagaat of de afnamecomputers en het netwerk in combinatie met Facet correct functioneren.

Voor meer informatie zie: Handleiding systeemcheck onder het menu downloads in Facet

vanaf 1 september 2017 (nadat de beheerder Facet is aangemeld)
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Aanmaken autorisaties voor Facet

De Facet-beheerder kan de rollen van (FT-)afnameplanner koppelen aan personen.

Deze personen kunnen daarna inloggen om hun werkzaamheden in Facet uit te voeren.

1 september 2017
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Downloaden en installeren Facet

De Facet-beheerder en de FAO-beheerder kunnen de programmatuur van Facet downloaden.

Hierna kan Facet worden geïnstalleerd.

1 september 2017
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Aanmelden beheerder Facet

Om Facet in gebruik te kunnen nemen, dient de school eerst een beheerder Facet aan te melden via onderstaand formulier:

Scholen die al een beheerder Facet hebben, kunnen deze stap overslaan.

medio sep 2017
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Voorbeeldminitoetsen beschikbaar op openbare oefenomgeving

Vanaf september is per vak een voorbeeldminitoets beschikbaar op oefenen.facet.onl.

medio sep 2017
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Voorbeeldexamens beschikbaar op openbare oefenomgeving

Vanaf september is per vak minstens één voorbeeldexamen beschikbaar op oefenen.facet.onl.

25, 27 en 28 september 2017
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Informatiebijeenkomsten Facet over de installatie van de bcld voor systeembeheerders in Eindhoven, Rotterdam en Zwolle

Aanmelden

NB Deze bijeenkomst is relevant voor systeembeheerders van de scholen die voor het eerst met de bcld werken. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop dit mogelijk is.

eind sep 2017
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo

Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten vwo, havo en vmbo via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site).

voor 1 oktober 2017
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Examenreglement en PTA aan inspectie zenden

Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting zenden aan Inspectie via het Internet Schooldossier (ISD).

vanaf 4 oktober 2017
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Facet-toolbox beschikbaar op openbare oefenomgeving

De Facet-toolbox wordt als losse applicatie beschikbaar gesteld op oefenen.facet.onl. Zie voor meer informatie paragraaf 9.1.2 van de brochure ‘BB- en KB flex’.

uiterlijk 15 oktober 2017
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Versturen formulieren opgave aantal examenkandidaten

Versturen (uploaden) van de formulieren opgave aantal examenkandidaten vmbo, havo en vwo via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site).

NB Aanmelding voor de flexibele en digitale examens bb en kb geschiedt via hetzelfde formulier.

voor 1 november
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode

Voorbeeldrekentoetsen vo voor Facet beschikbaar

Voor 1 november staan de voorbeeldrekentoetsen klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken voor de voorbeeldtoetsen.

vanaf november 2017
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Tool ‘oefenen met bepalen N-term en schaallengte herkanst profielvak-cspe’

Tool beschikbaar waarmee geoefend kan worden om de N-term (N) en de schaallengte (L) van een herkanst profielvak-cspe bepaald kan worden (zie paragraaf 2.5 van de brochure)

voor 1 november
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode

Voorbeeldrekentoetsen vo online beschikbaar

Voor 1 november staan de voorbeeldrekentoetsen op oefenen.facet.onl.

uiterlijk 10 november 2017
Vmbo gl
Vmbo tl
cse 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag magazine cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het magazine cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het magazine van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

uiterlijk 10 november 2017
Vwo
cse 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag cpe beeldende vakken vwo

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldende vakken vwo informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldende vakken vwo bekendgemaakt wordt.

20 of 21 november 2017
Vmbo gl
Vmbo tl
cse 1e tijdvak

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl

Ontvangst magazine cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van het pakket ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van het pakket te bevestigen.

20 of 21 november 2017
Vwo
cse 1e tijdvak

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

27 november 2017
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst instructie en aanvraagformulier ongeldigverklaring digitale toetsen en examens

De examensecretaris ontvangt de procedure en het aanvraagformulier ongeldigverklaring via een mailing vanuit Examenblad.nl. Het aanvraagformulier is vanaf dat moment ook beschikbaar op de ‘persoonlijke pagina’ van de examensecretaris.

vanaf 30 november 2017
Vmbo bb
Vmbo kb
cse 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst informatie beschikbaarheid Telraam

Ontvangst informatie beschikbaarheid Telraam voor cspe handel en administratie en cspe administratie.

na succesvolle systeemcheck
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

De Proef op de Som

In de brochure leest u welke activiteiten u bij de Proef op de Som uitvoert.

1 december 2017
Vmbo bb
Vmbo kb
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex

Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan wordt de school uitgesloten van deelname aan de digitale centrale examens bb en kb. De school valt dan automatisch terug op papieren examens.

De examensecretaris van een school die de systeemcheck niet heeft uitgevoerd en dientengevolge automatisch terugvalt op papier, ontvangt hierover uiterlijk 5 december een bericht vanuit computerexamens@cvte.nl.

1 december 2017
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Deadline systeemcheck Facet

Als een school de systeemcheck niet heeft uitgevoerd, dan zal het CvTE contact opnemen met de directeur over de afname van de rekentoets vo in januari.

Half december 2017
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's

Terugmelding/overzicht opgave aantal kandidaten

Uiterlijk 15 december ontvangen de examensecretarissen en directeur éénmalig een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

Uiterlijk 1 december 2017
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Terugkoppeling resultaten systeemcheck Facet

De afnameplanner ontvangt maximaal 5 werkdagen na het uitvoeren van de systeemcheck een bevestiging hiervan van de helpdesk Facet.

Op 1 december bepaalt DUO of een school de systeemcheck heeft uitgevoerd. Voor die tijd zal DUO scholen periodiek over de status m.b.t. de systeemcheck informeren.

in de week van 4 t/m 8 december 2017
Vwo
cse 1e tijdvak

Uitreiking opgaven cpe beeldende vakken vwo

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt.

in de week van 4 t/m 8 december 2017
Vmbo gl
Vmbo tl
cse 1e tijdvak

Uitreiking magazine cpe beeldend gl/tl

Voor het cpe beeldend gl/tl wordt het magazine aan de kandidaten uitgereikt.

NB Het magazine zit in het pakket met de opdruk ‘Bijlage’.

11 december 2017
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Rekentoetsen 2A, 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde eerste afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

18 december 2017
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde afnamedagen in de eerste afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

uiterlijk 20 december 2017
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de eerste afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

Vanaf 1 januari 2018
Vwo
cse 1e tijdvak
Afnameperiode cpe

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo.

8 januari 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de eerste afnameperiode.

9 t/m 22 januari 2018
Havo
Vwo
Rekentoets 1e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 3F

Afnameperiode rekentoets 3F

9 t/m 22 januari 2018
Vmbo bb
Rekentoets 1e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2A

Afnameperiode rekentoets 2A. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

9 t/m 22 januari 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 1e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2F

Afnameperiode rekentoets 2F

15 januari 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Voorbeeldexamens kunstvakken beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens voor de kunstvakken in Facet zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie paragraaf 4.2 van de Septembermededeling.

15 januari 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Voorbeeldminitoetsen beschikbaar in Facet

De voorbeeldminitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

15 januari 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Extra voorbeeldexamens beschikbaar op openbare oefenomgeving

Er staan extra voorbeeldexamens klaar op oefenen.facet.onl.

15 januari 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Voorbeeldexamens beschikbaar in Facet

De voorbeeldexamens staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum afnameplanningen maken met de voorbeeldexamens.

16 januari 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking te gebruiken versie profielvak-cspe

De examensecretaris verneemt via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl welke versie (rood of blauw) voor de eerste afname gebruikt moet worden en welke versie voor de herkansing.

18 en 19 januari 2018
Havo
Vwo
Rekentoets 1e afnameperiode

Afnamedagen rekentoets 3ER

Afnamedagen rekentoets 3ER

18 en 19 januari 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 1e afnameperiode

Afnamedagen rekentoets 2ER/2A-ER

Afnamedagen rekentoets 2ER/2A-ER

uiterlijk 19 januari 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
cse 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag cpe beeldend gl/tl

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van het cpe beeldend gl/tl informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van het cpe beeldend gl/tl bekendgemaakt wordt.

23 januari t/m 15 maart 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

28 januari 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de eerste afnameperiode.

29 of 30 januari 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
cse 1e tijdvak

Ontvangst cpe beeldend gl/tl

Ontvangst cpe beeldend gl/tl. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

vanaf 7 februari 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Ontvangst zending A cspe's

Ontvangst zending A voor de cspe’s (1e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door TNT-Express en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Een mail ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

8 februari 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de eerste afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

12 februari 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Rekentoetsen 2A, 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde tweede afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

15 februari 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets eerste afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruikgemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

19 februari 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Rekentoetsen 2A-ER, 2ER, 3ER en 3S beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A-ER, 2ER, 3ER en 3S staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde afnamedagen in de tweede afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

uiterlijk 23 februari 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de tweede afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

uiterlijk 2 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking bezorgdag zending B cspe's

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de cspe’s informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de cspe’s bekendgemaakt wordt.

5 maart 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

De examensecretaris en geregistreerde docenten rekenen ontvangen per e-mail een link naar de digitale enquêtes waarmee de rekentoets vo in de tweede afnameperiode geëvalueerd wordt.

5 maart 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de tweede afnameperiode.

6 t/m 19 maart 2018
Vwo
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 3S

Afnameperiode rekentoets 3S

6 t/m 19 maart 2018
Havo
Vwo
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 3F

Afnameperiode rekentoets 3F

6 t/m 19 maart 2018
Vmbo bb
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2A

Afnameperiode rekentoets 2A. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

6 t/m 19 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2F

Afnameperiode rekentoets 2F

in de week van 12 t/m 18 maart 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst instructie verzamelen afnamegegevens

Ontvangst van Cito van Wolf-instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking.

maart 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Maartaanvulling

In maart wordt de informatie die in de Septembermededeling is gepubliceerd, aangevuld.

12, 13 of 14 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst zending B cspe’s

Ontvangst zending B voor de cspe’s, vanuit DUO/Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten). De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

13 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Bekendmaking wachtwoorden cspe’s oude stijl

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

13 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s eerste afname

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de eerste afname worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

vanaf 13 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Ontvangst zending C cspe’s

Ontvangst zending C voor de cspe’s (2e vanuit Cito). De Cito-zending wordt afgeleverd door TNT-Express en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd in het overzicht met de aantallen kandidaten.

Een mail met bevestigingsformulier ter bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de examensecretaris.

maart 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Ontvangst poolingbrieven tweede correctie

De pooling wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl.

15 en 16 maart 2018
Havo
Vwo
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnamedagen rekentoets 3ER

Afnamedagen rekentoets 3ER

15 en 16 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 2e afnameperiode

Afnamedagen rekentoets 2ER/2A-ER

Afnamedagen rekentoets 2ER/2A-ER

16 maart 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de eerste afnameperiode.

vanaf 19 maart 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
cse 1e tijdvak

Start cpe beeldend gl/tl

Start cpe beeldend gl/tl.

Vanaf 19 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Minitoetsen beschikbaar in Facet

De minitoetsen staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de minitoetsen. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

20 maart t/m 14 mei 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

22 maart 2018
Vwo
Rekentoets 2e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets 3S

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets 3S in verband met de normering door het CvTE in de tweede afnameperiode.

22 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Digitale examens beschikbaar in Facet

De digitale examens staan klaar in Facet. De afnameplanner/examensecretaris kan vanaf deze datum de afnameplanningen maken voor de digitale CE’s. Deze moeten binnen de afnameperiode vallen.

25 maart 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de tweede afnameperiode.

Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in BRON
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Doorgeven cijfers schoolexamen aan BRON

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb en de cspe's geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in BRON

uiterlijk 28 maart 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Terugvallen op papieren CE's

Een examensecretaris die uiterlijk 28 maart via computerexamens@cvte.nl geregeld heeft dat zijn school terugvalt op papieren CE’s krijgt papieren exemplaren van de examendocumenten in kandidaat-aantallen (zie de brochure).

Alle scholen die meedoen aan BB- en/of KB-flex en die op 28 maart 2018 niet zijn teruggevallen op papieren CE’s krijgen een terugval-dvd (zie de brochure).

Deze dvd dient om bb- en kb-scholen die na 28 maart nog willen terugvallen op papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 11 april door TNT-Express bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De terugval ná 28 maart 2018 verloopt eveneens via computerexamens@cvte.nl.

na de afname
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Correctie digitale centrale examens

Na de afname geeft de examensecretaris de afname vrij voor correctie.

NB Thuiscorrectie is toegestaan in Facet.

2 april t/m 22 juni 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen in examenjaar 2018 vanaf 2 april tot en met 22 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

2 april t/m 6 juli 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen in examenjaar 2018 vanaf 2 april tot en met 6 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

2 april t/m 22 juni 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Afnameperiode cspe’s oude stijl

De cspe’s oude stijl mogen in examenjaar 2018 vanaf 2 april tot en met 22 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

in de tweede week van april
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
Afnameperiode cpe vwo beeldende vakken
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Ontvangst meer informatie over fall-back kunstvakexamens in Facet en Autoplay

De examensecretaris ontvangt in de tweede week van april via Cito meer informatie over de fall-back (pdf-document en bronnen) bij de kunstvakexamens.

9 april 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode profielvak-cspe's

Bekendmaking wachtwoorden digitale bestanden / applicaties profielvak-cspe’s herkansing

De wachtwoorden van de digitale bestanden / applicaties bestemd voor de herkansing worden op de persoonlijke pagina beschikbaar gesteld.

11 april 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Ontvangst terugval-dvd

De terugval-dvd wordt per koerier van TNT-Express op 11 april 2018 bezorgd en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris verzocht om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

16 april 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets tweede afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

16 april 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de tweede afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

uiterlijk 20 april 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven eerste tijdvak

Voor de meivakantie ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van aflevering van de examenopgaven eerste tijdvak bekendgemaakt wordt.

23 april 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Rekentoetsen 2A, 2F en 3F beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A, 2F en 3F staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, binnen de vastgestelde derde afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

30 april 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER beschikbaar in Facet

De rekentoetsen 2A-ER, 2ER en 3ER staan klaar in Facet. De afnameplanner kan vanaf deze datum, op de vastgestelde afnamedagen in de derde afnameperiode, de afnameplanningen maken voor deze rekentoetsen.

4 mei 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de start van het eerste tijdvak aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

7 mei 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens eerste tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

7 of 8 of 9 mei 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk maandag 7 mei via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site) verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

7 of 8 of 9 mei 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

9 mei 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
Havo
Vwo
cse 1e tijdvak

Kunstexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

14 mei 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

15 mei 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 2e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de tweede afnameperiode.

16 mei 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Deadline inzenden afnamegegevens cspe oude stijl (bb, kb en gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • cspe oude stijl (bb, kb en gl)
uiterlijk 17 mei 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Aanvragen aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Deadline aanvraag aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de derde afnameperiode. Deze aangepaste rekentoetsen kunnen door de examensecretaris worden aangevraagd via zijn persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

22 mei 2018
Vmbo gl
Vmbo tl
cse 1e tijdvak

Einddatum cpe beeldend gl/tl

Einddatum cpe beeldend gl/tl.

23 mei 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Deadline inzenden afnamegegevens profielvak-cspe (bb, kb en gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • profielvak-cspe (bb, kb en gl). Deze gegevens worden nog gebruikt voor de normering.

NB Ook na deze datum kunnen nog afnamegegevens van de profielvak-cspe’s worden ingezonden, zie de vakspecifieke mededelingen.

23 mei 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 14 t/m 16 mei en cpe beeldend gl/tl

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen in de periode van 14 mei t/m 16 mei, m.u.v. Frans vwo;
 • cpe beeldend gl/tl.
25 mei 2018
Vwo
cse 1e tijdvak

Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Einddatum cpe vwo beeldende vakken.

27 mei 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's

Doorgeven cijfers schoolexamens beroepsgerichte keuzevakken aan BRON

De schoolexamencijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken van de profielvak-cspe’s dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor het bekend worden van de normering (6 juni) aan BRON te zijn gemeld.

28 mei 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Deadline opmerkingen beroepsgerichte programma's

Uiterste datum voor opmerkingen over de cspe’s via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

28 mei 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Aflevering aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Aflevering aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten voor de derde afnameperiode.

29 mei 2018
Vwo
Rekentoets 3e afnameperiode

Extra afnamedag rekentoets 3F/3ER voor vwo-kandidaten: VERVALT

Deze extra afnamedag is alleen voor vwo-examenkandidaten en wordt versneld genormeerd.

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

29 mei 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 17 t/m 23 mei

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 17 mei tot en met 23 mei
 • Frans vwo
30 mei t/m 2 juli 2018
Vwo
Rekentoets 3e afnameperiode

Inzageperiode extra afnamedag 3F/3ER voor vwo-kandidaten: VERVALT

Inzageperiode in de rekentoets 3F/3ER van de extra afnamedag voor docenten en leerlingen.

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

30 mei t/m 11 juni 2018
Havo
Vwo
Rekentoets 3e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 3F

Afnameperiode rekentoets 3F

30 mei t/m 11 juni 2018
Vmbo bb
Rekentoets 3e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2A

Afnameperiode rekentoets 2A. De school kan ervoor kiezen om bb-kandidaten de rekentoets 2A en/of de rekentoets 2F te laten maken.

30 mei t/m 11 juni 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 3e afnameperiode

Afnameperiode rekentoets 2F

Afnameperiode rekentoets 2F

31 mei 2018
Vmbo gl
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens papieren CE’s beroepsgericht (gl)

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • papieren CE’s voertuigentechniek, transport en logistiek (gl)
31 mei 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Afnameperiode bb- en kb-flex

Deadline inzenden opmerkingen digitale centrale examens bb en kb

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de digitale centrale examens bb en kb via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

31 mei 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen algemene vakken afgenomen van 14 t/m 18 mei

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de centrale examens algemene vakken afgenomen van 14 t/m 18 mei via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering van het eerste tijdvak.

1 juni 2018
Vwo
Rekentoets 3e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering extra afname rekentoets 3F/3ER: VERVALT

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de extra afname rekentoets 3F/3ER in verband met de versnelde normering door het CvTE.

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

uiterlijk 1 juni 2018
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

1 juni 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 24 t/m 29 mei

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 24 tot en met 29 mei
4 juni 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak

Deadline inzenden opmerkingen algemene vakken afgenomen van 22 t/m 29 mei

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de centrale examens algemene vakken afgenomen van 22 t/m 29 mei via het contactformulier aan het Examenloket in verband met de normering.

4 juni 2018
Vwo
Rekentoets 3e afnameperiode

Bekendmaking omzettingstabellen extra afnamedag rekentoets voor vwo-kandidaten: VERVALT

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald.

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

6 juni 2018 om 08.00 uur
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo

Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl.*

*De definitieve normering wordt bekendgemaakt op 6 juni. In eerste instantie zou op 6 juni de voorlopige normering bekend worden gemaakt en op 13 juni de definitieve normering. Examensecretarissen van de betreffende scholen zijn hiervan op 20 december 2017 d.m.v. een mailbericht vanuit Examenblad.nl op de hoogte gebracht.

7 en 8 juni 2018
Havo
Vwo
Rekentoets 3e afnameperiode

Afnamedagen rekentoets 3ER

Afnamedagen rekentoets 3ER

7 en 8 juni 2018
Vmbo bb
Vmbo kb
Vmbo gl
Vmbo tl
Rekentoets 3e afnameperiode

Afnamedagen rekentoets 2ER/2A-ER

Afnamedagen rekentoets 2ER/2A-ER

11, 12 of 13 juni 2018
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk 14 juni via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site) verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

11 of 12 of 13 juni 2018
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

11 juni 2018
Havo
Vwo
cse 2e tijdvak

Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens tweede tijdvak

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

12 juni t/m 27 juli 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

Vanaf 13 juli 17.00 uur tot en met 27 juli is inzage alleen mogelijk via de helpdesk Facet.

13 t/m 27 juni 2018
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

13 juni 2018 om 08.00 uur
Alle schooltypes
cse 1e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo

Op woensdag 13 juni 2018 om 8.00 uur worden de normeringstermen van het eerste tijdvak bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

13 juni 2018
Vmbo gl
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Begin herkansingen cspe’s gl

Begin van de herkansingen voor de cspe's gl.

15 juni 2018 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site). Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
15 juni 2018 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

17 juni 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de derde afnameperiode.

18, 19, 20 juni 2018
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

21 juni 2018
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

25 juni 2018
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline opmerkingen tweede tijdvak

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de centrale examens algemene vakken van het tweede tijdvak aan het Examenloket in verband met de normering.

25 juni 2018
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Deadline inzenden afnamegegevens tweede tijdvak

Uiterste datum voor inzenden aan Cito:

 • afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf
29 juni 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Bekendmaking omzettingstabellen rekentoets derde afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

29 juni t/m 13 juli 2018
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (de beveiligde site). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

29 juni 2018 om 10.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site).

29 juni 2018 om 08.00 uur
Alle schooltypes
cse 2e tijdvak

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

29 juni 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Bekendmaking cijfer aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten

Het CvTE maakt de cijfers van de aangevraagde aangepaste rekentoetsen voor visueel beperkte kandidaten van de derde afnameperiode bekend aan de examensecretaris.

6 juli 2018 voor 17.00 uur
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 6 juli 2018 worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex, de cspe’s en de rekentoets.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

binnen 14 dagen na vaststelling van het eindcijfer
Alle schooltypes
Rekentoets 1e afnameperiode
Rekentoets 2e afnameperiode
Rekentoets 3e afnameperiode

Doorgeven cijfers rekentoets vo aan BRON

De cijfers voor de rekentoets vo moeten uiterlijk 14 dagen na vaststelling van het eindcijfer zijn doorgegeven aan BRON.

28 juli 2018
Alle schooltypes
Rekentoets 3e afnameperiode

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode.

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site).

8 augustus 2018
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Begin derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

24 augustus t/m 7 september 2018
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak
Afnameperiode bb- en kb-flex
Afnameperiode profielvak-cspe's
Afnameperiode cspe's (oude stijl)

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO (de beveiligde site). Vanaf half september is er een jaarkalender (stappenplan) beschikbaar op de website van DUO. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

24 augustus 2018 om 10.00 uur
Alle schooltypes
cse 3e tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO (voorheen de beveiligde site).