Homepage

Direct naar...

Rooster centrale examens

Overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo in 2024 plaatsvinden.

Vooruitblik hulpmiddelen

Een vooruitblik omtrent wijzigingen bij de toegestane hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.