Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Laatste update

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiceert jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een ondersteuningsbehoefte bij centrale examens in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt in september en is geldig voor de centrale examinering direct daarop volgend.

De hoofdlijnen en uitgangspunten van deze brochure hebben een langere geldigheid. De brochure is daarom ook bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bij de start van de bovenbouw of soms zelfs al bij de aanvang van het voortgezet onderwijs.

Meer informatie