Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2024

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00846
Datum
22 juli 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 17986

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2024.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2024.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2023, en vervalt op 31 december 2024.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag

Bijlagen

Meer informatie