Errata centraal schriftelijke examens 2024

Laatste update

In onderstaand overzicht vind je de errata op de centraal schriftelijke examens 2024. De errata op de opgaven moeten worden gedownload van Mijn DUO. Zie de activiteitenplanning voor de datum waarop de bestanden te downloaden zijn. Zie ook de Septembermededeling voor de centrale examens in 2024, paragraaf 8.5.

Na afloop van de examenzitting worden de errata geplaatst op de examenpagina's.

Tijdvak 1

Alle errata van tijdvak 1 moeten worden gedownload van Mijn DUO. Er worden geen errata van tijdvak 1 in kandidaataantallen op de scholen geleverd.

vmbo bb

datumcsedocument
vrijdag 24 meibiologieerratum op opgaven

vmbo kb

(Nog) geen errata voor vmbo kb

vmbo gl/tl

datumcsedocument
dinsdag 21 meibeeldende vormingerratum op opgaven

havo

(Nog) geen errata voor havo

vwo

datumcsedocument
donderdag 23 meiwiskunde Berratum op opgaven

Tijdvak 2

Alle errata van tijdvak 2 moeten worden gedownload van Mijn DUO. Er worden geen errata van tijdvak 2 in kandidaataantallen op de scholen geleverd.

vmbo bb

(Nog) geen errata voor vmbo bb

vmbo kb

(Nog) geen errata voor vmbo kb

vmbo gl/tl

(Nog) geen errata voor vmbo gl/tl

havo

datumcsedocument
donderdag 20 juniwiskunde Aerratum op opgaven

vwo

datumcsedocument
woensdag 19 juniaardrijkskundeerratum op bijlage op cd met pdf voor spraaksynthese