Maartaanvulling op de Septembermededeling gepubliceerd

Gepubliceerd op

Op Examenblad is de Maartaanvulling gepubliceerd. De Maartaanvulling is toegevoegd aan de Septembermededeling. Wat ten opzichte van de Septembermededeling is aangevuld, is blauw gemarkeerd.

De Maartaanvulling betreft onder meer:

  • Adviestabel eerste tijdvak correctietijd
  • Informatie examens met testcorrectie
  • Aanvullende informatie over het tweede tijdvak

Ook de Activiteitenplanning is aangevuld. Deze is onder andere aangevuld met uiterste data voor het melden van fouten in opgaven en correctievoorschriften aan de Examenlijn.

De Maartaanvulling stelt scholen in staat om de juiste voorbereidingen te treffen op de aanstaande examenperiode. Wij wensen alle scholen en leerlingen een goed verloop van de centrale examens toe.