Homepage

Zittingenkalender 1e tijdvak

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Direct naar...


Rooster centrale examens 2017

Overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2017 plaatsvinden.Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.


Rekentoets vo

Bekijk de brochure Kaders Rekentoets vo 2017, de syllabus, voorbeeldtoetsen en de activiteitenplanning.


Heeft u een examenklas?

Docenten die (voor het eerst) een examenklas hebben, krijgen met veel verschillende aspecten te maken: voorbereiding, afname, correctie. Het CvTE maakt u graag wegwijs.


Rekentoets ER

Alles over de aangepaste rekentoets voor kandidaten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie.Pijl omhoog