Septembermededeling over de eindexamens 2024 gepubliceerd

Gepubliceerd op

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2024’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2024’ op Examenblad.nl gepubliceerd. De Septembermededeling en Activiteitenplanning zijn met bijdragen van Cito, DUO, Inspectie en OCW tot stand gekomen.

In de Septembermededeling is alle relevante informatie over de centrale examens 2024 opgenomen voor zowel examensecretarissen als docenten. De Septembermededeling is voorzien van links naar regelgeving, mededelingen, brochures en bijlagen.

Septembermededeling over de eindexamens 2024

Activiteitenplanning centrale examens 2024

Ook de vakspecifieke informatie is te vinden via de Septembermededeling of rechtstreeks via de desbetreffende examenpagina (ga naar Examenblad.nl en kies het desbetreffende schooltype en vak).

Rooster 2024

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de correctielast in de examenperiode 2023 is besloten om het examen Nederlands vwo te verplaatsen naar woensdagmiddag 15 mei en het examen Engels vwo te verplaatsen naar maandagmiddag 27 mei. 

De afnameperiode van de flexibele en digitale examens vmbo bb en kb en de cspe’s beroepsgerichte profielvakken eindigt op vrijdag 19 juli.

Het tweede tijdvak is met twee dagen verlengd naar zes afnamedagen met een start op dinsdag 18 juni en een laatste afnamedag op dinsdag 25 juni. Het rooster op Examenblad is hierop aangepast.