De grafische rekenmachine als toegestaan hulpmiddel bij de CE’s wiskunde havo en vwo

Gepubliceerd op

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bepaalt jaarlijks in een regeling welke hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens de centrale examens. Voor de centrale examens in de vakken wiskunde a, b en c op havo- en vwo-niveau hebben leerlingen een grafische rekenmachine nodig. Over het algemeen beschikken veel types grafische rekenmachines over te veel functionaliteiten voor een goede toetsing van de examenstof. Daarom worden bij het centraal examen alleen die types grafische rekenmachines toegestaan, waarbij functionaliteiten die een onterecht voordeel geven kunnen worden geblokkeerd door middel van een examenstand. Om de controle voor examinatoren mogelijk te maken is verder vereist dat gedurende het examen zichtbaar is dat de rekenmachine in de juiste examenstand staat. De examenstanden worden door het CvTE goedgekeurd en waar nodig door de fabrikant bijgesteld.

De regeling toegestane hulpmiddelen bevat een lijst met meerdere actuele types die zijn toegestaan. Vaak schrijven scholen daarvan een bepaald type voor. Voor het lesgeven wordt het namelijk als praktisch ervaren dat alle leerlingen in de klas over hetzelfde apparaat beschikken, aangezien verschillende typen verschillend kunnen werken. Aan welk type de voorkeur wordt gegeven, is een professionele afweging die betrokkenen op de scholen zelf kunnen maken.

Als een type grafische rekenmachine eenmaal is toegestaan bij het centraal examen blijft het meerdere jaren op de lijst staan. Bij de centrale examens van 2022 zijn dat negen types van vier verschillende merken. Zie regeling hulpmiddelen 2022. Dat zijn dezelfde toegestane rekenmachines die voor vwo sinds 2019 en voor havo sinds 2018 zijn toegestaan, aangevuld met enkele nieuwe types. Fabrikanten stellen de examenstand bij van machines waarvan zij de software nog ondersteunen. Dit betekent dat machines die niet langer door de fabrikant ondersteund worden niet langer worden toegestaan. Vandaar dat per examenjaar 2023 twee types rekenmachines niet meer op de lijst staan die jarenlang wel toegestaan zijn geweest, in dit geval zeven jaar of langer.

In de tabel hieronder staat met een kruisje aangegeven welke types in de examenjaren 2022, 2023 en/of 2024 zijn toegestaan.

Merk

Type

2022

2023

2024

Casio

fx-9860GII(SD)

X

X

X

fx-CG20

X

   

fx-CG50

X

X

X

Hewlett Packard

HP Prime

X

X

X

Texas Instruments

TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje

X

   
 

TI-84 Plus CE-T

X

X

X

 

TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)

X

X

X

 

TI-Nspire CXII-T (zowel de versie met als zonder CAS)

X

X

X

NumWorks

De grafische rekenmachine van NumWorks

X

X

X

NB

Casio type fx-9860GII(SD) is voor het laatst toegestaan bij de centrale examens havo/vwo 2025.

Zie ook de Bijlage 1B Regeling toegestane hulpmiddelen 2023.

Zie ook de Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2023 en 2024. De hierin genoemde rekenmachines zijn in elk geval toegestaan. Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan voor het examenjaar 2024.