Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2024 en 2025

Gepubliceerd op

Zoals gebruikelijk publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik op wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vroegtijdig door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2024 resp. 2025 wordt in de loop van 2022 resp. 2023 gepubliceerd.

Vooruitblik 2024 vmbo

Ten opzichte van 2023 wijzigt er in 2024 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Vooruitblik 2024 havo en 2025 vwo

Grafische rekenmachine

De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.

Toegestane grafische rekenmachines

De volgende machines zijn in 2024 op havo en 2025 op vwo in elk geval toegestaan:

Casio:

  • fx-9860GII(SD)

    NB. De fx-9860GII is voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2025 toegestaan.

  • fx-CG50

Hewlett Packard:

  • HP Prime

Texas Instruments:

  • TI-84 Plus CE-T (eventueel met python edition)
  • TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)
  • TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS)

NumWorks:

  • De grafische rekenmachine van NumWorks

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Voor alle typen grafische rekenmachines geldt dat de machine voorzien moet zijn van een (Nederlandse) examenstand en de minimale OS of firmwareversie die uiterlijk in de maartaanvulling voorafgaand aan het centraal examen voor de betreffende machine door het CvTE wordt gespecificeerd.

Het CvTE heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij het centraal examen. De ontwikkeling van allerlei applicaties voor de GR laat zich moeilijk voorspellen, technologie blijft zich ontwikkelen. Daarom maken we uiterlijk in maart voorafgaand aan het daadwerkelijke examen bekend welk OS of welke firmwareversie minimaal op de machine geïnstalleerd dient te zijn.

Meer informatie