Nederlands vmbo bb

Examenstof

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Aanvullende informatie

Hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt voor dit examenjaar.