natuur- en scheikunde I vmbo BB 2024

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2024 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I vmbo BB 2024. Kies vmbo BB in 2024 als u breder geïnformeerd wilt worden.