horeca, bakkerij en recreatie vmbo KB 2022

De afnamewijze van de cspe’s in 2022 is aangepast. Nadere informatie hierover is opgenomen in de brochure Examinering beroepsgerichte profielvakken 2022: inzet cspe in het schoolexamen.

Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen horeca, bakkerij en recreatie vmbo KB 2022. Kies horeca, bakkerij en recreatie in 2022 of vmbo KB in 2022 als u breder geïnformeerd wilt worden.