Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examenlijn

Laatste update

De Examenlijn is een afdeling binnen het College voor Toetsen en Examens die vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en normering behandelt. Als docent kunt u uw vraag stellen via het contactformulier. Voor de cspe’s bij de beroepsgerichte vakken geldt verder dat vragen over de voorbereiding van de afnames ook via het contactformulier kunnen worden gesteld.

External video URL

Wat doe ik als ik een fout zie?

In een examenvraag of in het beoordelingsmodel kan een onduidelijkheid of een inhoudelijke onjuistheid staan. In beide gevallen hoort de Examenlijn dit graag, zodat zij kan nagaan of een aanvulling op het correctievoorschrift nodig is of dat met de betreffende vraag rekening moeten worden gehouden bij de normering.

Fouten kunt u melden via het contactformulier.*

*Fouten melden via het contactformulier
Tijdens de examencampagne is het druk bij de Examenlijn. Om vragen sneller en gerichter te kunnen beantwoorden is het contactformulier ingericht op het stellen van één vraag. U wordt verzocht een vraag/opmerking van een zo duidelijk mogelijke argumentatie te voorzien. Als u meerdere vragen heeft, kiest u er bij verzending voor om het formulier opnieuw te gebruiken; uw contactgegevens zijn dan al ingevuld. Contactformulieren met meerdere meldingen kunnen door de Examenlijn helaas niet behandeld worden.

Zie de activiteitenplanning voor de deadlines voor het inzenden van vragen/opmerkingen.

Wat doe ik bij twijfel over een leerlingantwoord?

De Examenlijn beoordeelt geen leerlingantwoorden. Als u bij de correctie een leerlingantwoord tegenkomt dat volgens u juist is, maar dat niet zo in het correctievoorschrift voorkomt, kunt u het volgende doen:

  • Ga na of de algemene en vakspecifieke regels van het correctievoorschrift u helpen bij de beoordeling.*
  • Ga met uw collega’s op school in overleg of tijdens een examenbespreking, georganiseerd door uw vakvereniging.
  • Ga in overleg met uw tweede corrector. Met uw tweede corrector opereert u als team om de leerling de totaalscore te geven die het best past bij zijn of haar prestatie.

*Algemene regel 3.3 van het correctievoorschrift
Elk correctievoorschrift begint met algemene en vakspecifieke regels. Deze regels helpen u het beoordelingsmodel toe te passen. Algemene regel 3.3 geeft u de ruimte om een antwoord op een open vraag dat niet in het beoordelingsmodel voorkomt, maar wel op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten (gedeeltelijk) juist is, van scorepunten te voorzien. Voor de digitale examens bb en kb betreft dit algemene regel 2.3 van het correctievoorschrift.

Hoe kan ik feedback geven op een examen?

Wij ontvangen graag uw feedback op de examens. Het contactformulier is daarom ook te gebruiken voor uw evaluatieve opmerkingen (kies bij categorie voor ‘evaluatieve opmerking’). Al deze opmerkingen verzamelen we in een dossier ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstige examens. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw inzending, maar de Examenlijn zal deze niet individueel beantwoorden.

Meer informatie