Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

N-termen eerste tijdvak centrale examens bekend

Gepubliceerd op

Vandaag zijn de N-termen bekend gemaakt door het College voor Toetsen en Examens. Daarmee kunnen scholen de uitslag van de eindexamens bepalen.

Leerlingen in het vmbo, havo en vwo die hun papieren examens hebben afgerond in het eerste tijdvak, horen vandaag van hun school of de vlag uit kan. Voor de leerlingen in het vmbo basis en kader die de flexibele en digitale centrale examens hebben gemaakt, is dat op woensdag 15 juni.

Tekst banner N-termen zijn bekend!

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens: “Van harte gefeliciteerd aan alle leerlingen die vandaag geslaagd zijn. Voor iedereen die in het tweede en derde tijdvak nog examens maakt: zet hem op en veel succes. Ik heb bewondering voor hoe hard er is gewerkt door leerlingen, scholen, docenten en andere betrokkenen in weer een bijzonder examenjaar. Veel docenten hebben tijdens hun vrije dagen doorgewerkt, dat kon door het vervroegde tweede tijdvak dit jaar helaas niet anders. Ik heb veel respect daarvoor.”

De meeste leerlingen maakten examens in eerste tijdvak

Net als vorig jaar is de examenperiode vanwege corona uitgebreid met een extra tijdvak. Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun examen over deze twee tijdvakken te spreiden. Uit onze gegevens blijkt dat de meeste examenleerlingen in het eerste tijdvak hun examens hebben gemaakt. Wel lijkt het erop dat er dit jaar iets minder leerlingen in tijdvak 1 al hun examens hebben gemaakt dan vorig jaar. Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen na het tweede tijdvak.

Hendrikse: “Het afgelopen jaar hadden we opnieuw te maken met uitdagingen vanwege corona. Samen met onze ketenpartners DUO en Cito heeft het CvTE hard gewerkt aan de centrale examens en het ondersteunen van leerlingen, docenten en scholen. Ook onze samenwerking met vakverenigingen en het LAKS was voortreffelijk. Het eerste tijdvak is inhoudelijk goed verlopen; een gezamenlijke inspanning waar we trots op mogen zijn!”

N-termen iets hoger

Dit jaar zijn de N-termen* gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger dan de N-termen in voorgaande jaren (2015 - 2019). Om hier meer over te kunnen zeggen is een verdere analyse van de resultaten nodig. De onderzoeksresultaten hiervan verwachten we in het najaar gereed te hebben.

Met een N-term worden de scorepunten voor een examen omgezet naar een cijfer. Een N-term is doorgaans een getal tussen 0,0 en 2,0. Bekijk deze animatie over de normering in 2022 voor een uitleg over hoe de N-term precies werkt.

Verschillende uitslagdagen in 2022

In onderstaande video vertellen we over de verschillende uitslagdagen voor de centrale examens dit jaar. Voor de leerlingen die Staatsexamens doen, zowel de individuele leerlingen als de vso-leerlingen, zijn er speciale vlaggendagen op vrijdag 8 juli en de vier vrijdagen daarna.