geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2024

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2024 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.

Examenzittingen

  • dinsdag 14 mei 2024 09:00-11:00
    1e tijdvak


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2024. Kies geschiedenis in 2024 of vmbo GL in 2024 of vmbo TL in 2024 als u breder geïnformeerd wilt worden.