Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2025 en 2026

Gepubliceerd op

Zoals gebruikelijk publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik op wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvTE doet dit zodat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vroegtijdig door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens vo 2025 resp. 2026 wordt in de loop van 2023 resp. 2024 gepubliceerd.

Vooruitblik 2025 vmbo

Ten opzichte van 2024 wijzigt er in 2025 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Vooruitblik 2025 havo en 2026 vwo

Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken

Met ingang van 2025 is op havo bij biologie, natuurkunde en scheikunde Binas 7e editie of ScienceData toegestaan. Binas 6e editie is in 2025 niet meer toegestaan op havo. Op vwo is in 2025 Binas 6e editie nog toegestaan en Binas 7e editie nog niet.

Met ingang van 2026 is op het vwo bij biologie, natuurkunde en scheikunde Binas 7e editie of ScienceData toegestaan. Binas 6e editie is in 2026 niet meer toegestaan.

Grafische rekenmachine

De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.

Toegestane grafische rekenmachines

De volgende machines zijn in 2025 op havo en 2026 op vwo in elk geval toegestaan:

Casio:

  • fx-CG50

Op havo en vwo is de fx-9860GII(SD) voor het laatst bij de centrale examens 2025 toegestaan. Vanaf 2026 is dit type niet meer toegestaan.

Hewlett Packard:

  • HP Prime

Texas Instruments:

  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
  • TI-Nspire CX II-T
  • TI-Nspire CX II-T CAS
  • TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)

NumWorks:

  • De grafische rekenmachine van NumWorks

Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Voor alle typen grafische rekenmachines geldt dat de machine voorzien moet zijn van een door het CvTE goedgekeurde examenstand en de minimale OS of firmwareversie. Deze worden uiterlijk in de maartaanvulling voorafgaand aan het centraal examen voor de betreffende machine door het CvTE gespecificeerd.

Het CvTE heeft onder andere de taak ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen bij het centraal examen. De ontwikkeling van allerlei applicaties voor de GR laat zich moeilijk voorspellen, technologie blijft zich ontwikkelen. Daarom maken we uiterlijk in maart voorafgaand aan het daadwerkelijke examen bekend welk OS of welke firmwareversie minimaal op de machine geïnstalleerd dient te zijn.

Meer informatie