Conceptsyllabi

Laatste update

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie via deze pagina gepubliceerd.

Centrale examens 2025

Alle syllabi 2025 voor de centrale examens zijn vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in jaarring 2025.

Nadere vaststelling

Centrale examens 2026

Vmbo 2026

Exacte vakken

Kunstvakken

Maatschappijvakken

Profielvakken beroepsgericht

Talen

Havo 2026

Exacte vakken

Kunstvakken

Maatschappijvakken

Talen

Vwo 2026

Exacte vakken

Kunstvakken

Maatschappijvakken

Talen

Centrale examens 2027

Vwo 2027

Maatschappijvakken

Zie ook