Syllabi

Laatste update

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stelt bij elk examenprogramma een syllabus vast. De syllabus ondersteunt docenten en examenmakers bij het voorbereiden van examenkandidaten en voor het construeren van centrale examens. In de syllabi is het CE-deel van de examenprogramma's nader gespecificeerd. Syllabi worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Daarbij kunnen aanpassingen in de tekst worden gedaan. Daarover worden docenten geïnformeerd in het vakspecifieke deel van de Septembermededeling.

De specifieke examenprogramma's en syllabi vind je op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl.

Conceptsyllabi

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie geplaatst op de pagina 'conceptsyllabi' op Examenblad.nl.