Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Rooster en andere belangrijke data

Laatste update

Het rooster voor het eerste tijdvak van de centrale examens wordt twee jaar voor de afname van de examens gepubliceerd in de Regeling rooster. In die regeling worden tevens de data bekendgemaakt waarop het tweede tijdvak wordt afgenomen. Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'officiƫle publicaties' vindt u een overzicht van de relevante regelgeving voor de gekozen jaarring, voor zover deze al beschikbaar is.

Rooster 2018

Het rooster centrale examens 2018 is gepubliceerd op 27 juni 2016 met het kenmerk CvTE-16.01425.

De afnameperiodes voor de rekentoets vo 2018 zijn vastgesteld op 11 april 2017.

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo

Belangrijke data voor de centrale examens 2018 en de rekentoets vo zijn opgenomen in de activiteitenplanning.