Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Afnameperiodes rekentoets vo 2018

Gepubliceerd op

De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 en de gewijzigde regelgeving over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd. Informatie die niet langer van toepassing is, is doorgehaald. Aangepaste informatie is geel gemarkeerd.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de afnameperiodes voor de rekentoets vo in het schooljaar 2017-2018 bepaald:

Eerste afnameperiode

2A, 2F en 3F: dinsdag 9 januari t/m maandag 22 januari 2018

2A-ER, 2ER en 3ER: donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018

Tweede afnameperiode

2A, 2F, 3F en 3S: dinsdag 6 maart t/m maandag 19 maart 2018

2A-ER, 2ER en 3ER: donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018

Derde afnameperiode

2A, 2F en 3F: woensdag 30 mei t/m maandag 11 juni 2018

2A-ER, 2ER en 3ER: donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018

Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): dinsdag 29 mei 2018*

  • *Rekenen maakt voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan. Examenkandidaten vwo kunnen in de periode 30 mei t/m 11 juni ook meedoen, maar ontvangen hun cijfer dan pas later.