Spaans vmbo BB 2026

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2026 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Spaans vmbo BB 2026. Kies vmbo BB in 2026 als u breder geïnformeerd wilt worden.