Regeling syllabi centrale examens vo 2024

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00853
Datum
27 juni 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2024, nr. 18949

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2024. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo.

De syllabi voor de centrale examens van biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo 2024 zijn al eerder vastgesteld:

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 27 juli 2022.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag