Regeling syllabi centrale examens biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo 2024 en vwo 2025

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00407
Datum
7 februari 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 8163

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi voor de centrale examens van biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo 2024 en vwo 2025 preliminair vast.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 7 februari 2022.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag