concept-icoon

Concept

Conceptsyllabi

De informatie op deze pagina heeft een niet-officiële status.

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie via deze pagina gepubliceerd.

Centrale examens 2017

De syllabi 2017 voor de eindexamens 2017 zijn in juni 2015 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl.

Centrale examens 2018

De syllabi 2018 voor de centrale examens zijn in juni 2015 en juni 2016 (nader) vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl.

Centrale examens 2019

De syllabus 2019 voor het centrale examen aardrijkskunde havo is in juni 2015 vastgesteld en die voor maatschappijwetenschappen havo 2019 is in juni 2016 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl.

De overige syllabi worden via deze pagina in concept gepubliceerd voordat ze worden vastgesteld.

Verlichting van het examenprogramma geschiedenis havo

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, Cito, het CvTE en leden van de VGN, heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs een voorstel geformuleerd voor een substantiële verlichting van het eindexamenprogramma geschiedenis havo, ingaande de vierde klassen havo in het cursusjaar 2017-2018. (Onderzocht wordt of de verlichtingsmaatregelen ook al zouden kunnen gelden voor de vierde klassen havo die in september 2016 zijn begonnen.)

Het voorstel van de werkgroep bevat de combinatie van twee belangrijke maatregelen:

  • De tijdvakken 1 t/m 4 van domein B verhuizen van het CE naar het SE.
  • De syllabus is aangepast aan de bovenstaande maatregel. Maar ook is de syllabus verder afgeslankt: de drie ‘historische contexten’ blijven gehandhaafd, maar de uitgewerkte voorbeelden die daarin zijn opgenomen worden als zodanig geschrapt.

In de conceptsyllabus voor 2019 op Examenblad wordt door middel van doorhalingen en gele markeringen zo helder mogelijk aangegeven wat het verschil is met de syllabus van 2015, 2016 en 2017.

De voorstellen van bovengenoemde werkgroep betreffen uitsluitend het examenprogramma geschiedenis havo. In december worden deze voorstellen via een veldraadpleging aan de docenten voorgelegd.

Centrale examens 2020

De syllabus 2020 voor het centrale examen aardrijkskunde vwo is in juni 2015 vastgesteld. De syllabi voor maatschappijwetenschappen vwo en bedrijfseconomie havo 2020 zijn in juni 2016 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl.

De overige syllabi worden via deze pagina in concept gepubliceerd voordat ze worden vastgesteld.

Centrale examens 2021

De syllabus bedrijfseconomie vwo 2021 is vastgesteld en geplaatst op de examenpagina bedrijfseconomie vwo in jaarring 2021.

De overige syllabi worden op deze pagina in concept gepubliceerd voordat ze worden vastgesteld.

Zie ook

Pijl omhoog