natuurkunde havo 2020

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2020 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.

Examenzittingen

  • vrijdag 15 mei 2020 13:30-16:30
    1e tijdvak


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuurkunde havo 2020. Kies natuurkunde in 2020 of havo in 2020 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog