Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Servicedocument voor vo-, vavo- en vso-scholen (versie 2)

Gepubliceerd op

Het ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben een servicedocument gepubliceerd om vragen van scholen te beantwoorden naar aanleiding van het besluit om het centraal examen te laten vervallen. Versie 2 van dit document is aangevuld met de uitwerking van de slaag-zakregeling voor het schooljaar 2019-2020.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn onvoorspelbaar en de informatie over de examens is daarom aan verandering onderhevig. Dit servicedocument is gebaseerd op de huidige stand van zaken en zal worden aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Daarnaast vindt u informatie op Rijksoverheid.nl/examens. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het Examenloket.

Naast vragen en onduidelijkheden over de examens zijn er ook vragen over andere zaken gerelateerd aan het onderwijs, zoals het vormgeven van onderwijs op afstand. Op korte termijn volgt hierover meer informatie. Gezien de uitzonderlijke examenperiode zal door de inspectie een passend monitoringssysteem worden vormgegeven.

Zie voor de laatste stand van zaken en kanalen waar u met uw vragen terechtkunt, het nieuwsbericht: