Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Update Coronacrisis d.d. 15 mei 2020

Gepubliceerd op

Het centraal examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs op 24 maart bekendgemaakt.

Op 8 april is de slaag-zakregeling bekend geworden. De minister heeft hierover de Kamer geĆÆnformeerd. De uitwerking van de slaag-zakregeling is opgenomen in versie 2 van het servicedocument.

Vandaag is het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie vindt u hieronder een aanvulling op het servicedocument (versie 2). In deze aanvulling wordt het besluit op een aantal onderdelen nader toegelicht.

Staatsexamens vo: college-examens gaan door

Net als op de reguliere vo-scholen gaan de centrale examens ook bij de Staatsexamens vo dit schooljaar vanwege de coronacrisis niet door.

Om Staatsexamenkandidaten in de gelegenheid te stellen een diploma/certificaat te halen, gaan de mondelinge college-examens, die half juni starten, door. Staatsexamenkandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen. De college-examens zijn voor de Staatsexamenkandidaten wat de schoolexamens zijn voor reguliere kandidaten.

Op vrijdag 3 april is duidelijk geworden dat de schriftelijke, mondelinge en praktische college-examens in dit schooljaar (2019-2020) doorgaan. Dit is gecommuniceerd aan kandidaten, vso-scholen en particuliere scholen en andere examenbetrokkenen. De schriftelijke college-examens worden afgenomen van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei. De roosters zijn gepubliceerd op de website van DUO (www.duo.nl). Bij het afnemen van de examens worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. Een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden is te vinden op de website van DUO. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de centrale examens of over de schoolexamens? Via onderstaande kanalen kunt u uw vragen stellen en hulp krijgen waar nodig.

Examenloket

Heeft u vragen n.a.v. het niet doorgaan van de centrale examens, over o.a. wet- en regelgeving rondom de examens voortgezet onderwijs of over bijvoorbeeld het PTA en de invulling van het schoolexamen, dan kunt u deze stellen aan het Examenloket.

Helpdesk schoolexamens online

Stichting Cito (divisie Onderzoek, Kennis en Innovatie) heeft in samenwerking met Kennisnet en SLO een online helpdesk geopend voor praktische vragen over schoolexamens en de afsluitende toetsing dit schooljaar. Denk aan vragen over het (digitaal) afnemen van een schoolexamen, vragen over de kwaliteit van (digitale) opdrachten of de samenstelling van een (digitaal) examen. Mail de online helpdesk via hulpbijexamens@cito.nl. Meer weten? Kijk dan op www.cito.nl/online-hulp-schoolexamens.

Examenklacht LAKS online

Het LAKS heeft de klachtensite www.examenklacht.nl geactiveerd. Hier kunnen leerlingen terecht met opmerkingen en klachten over de schoolexamens. Qua structuur is de website gelijk aan de gebruikelijke, reguliere website Examenklacht.nl, alleen zijn klachtcategorieƫn aangepast aan de nieuwe situatie (geen centrale examens). Afhankelijk van de behoefte van leerlingen wordt later besloten of het LAKS de website zijn reguliere looptijd laat doorlopen of deze eerder sluit.

Zie ook:

Meer informatie

Het CvTE volgt de berichtgeving over dit onderwerp vanuit de Rijksoverheid op de voet. Ook staat het CvTE in nauw contact met het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs.

We houden onderwijsinstellingen via het mailsysteem en Examenblad.nl op de hoogte.

Lees ook de antwoorden op de veelgestelde vragen over het coronavirus en de examens in het voortgezet onderwijs op de site van Rijksoverheid.nl: