Fries vwo 2020

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

Examenzittingen

  • maandag 25 mei 2020 09:00-11:30
    1e tijdvak

Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Fries vwo 2020. Kies Fries in 2020 of vwo in 2020 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog