Rooster voor de centrale examens in 2026

Laatste update
Kenmerk
CvTE-24.00932
Datum
4 juli 2024
Gepubliceerd
Staatscourant 2024, nr. 21295

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens betreft de vaststelling van het rooster voor de centrale examens vmbo, havo, vwo en de staatsexamens 2026.

Besluit op officielebekendmakingen.nl

Bekijk het besluit op officielebekendmakingen.nl

Bijlagen


Examenrooster Examenblad

De data en tijden uit de bijlagen zijn verwerkt in het Examenrooster 2026.