Hulpmiddelen centrale examens

Laatste update

In de Regeling Toegestane hulpmiddelen maakt het College voor Toetsen en Examens bekend welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij elk examen. In de regeling staat onder meer:

  • Basispakket hulpmiddelen
  • Vakspecifieke hulpmiddelen
  • Wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren

De Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2025 is op 7 juli 2023 vastgesteld en gepubliceerd met het kenmerk CvTE-23.00858.