Conceptsyllabi

Laatste update

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie via deze pagina gepubliceerd.

Centrale examens 2025

Alle syllabi voor de centrale examens in 2025 zijn vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in jaarring 2025.

Centrale examens 2026

Alle syllabi voor de centrale examens in 2026 zijn vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in jaarring 2026.

Centrale examens 2027

Vwo 2027

Maatschappijvakken

Vmbo 2027 

Beroepsgerichte profielvakken

Vakvernieuwing wiskunde vmbo

Zie ook