Regeling syllabi centrale examens vo 2025

Laatste update
Kenmerk
CvTE-23.00879
Datum
26 juni 2023
Gepubliceerd
Staatscourant 2023, nr. 19923

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2025. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo.

Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2024.

Voor examenjaar 2026 stelt het College enkele syllabi preliminair vast.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 juli 2023.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag