Rooster en andere belangrijke data

Laatste update

Het rooster voor het eerste tijdvak van de centrale examens wordt twee jaar voor de afname van de examens gepubliceerd in de Regeling rooster. In die regeling worden ook de data bekendgemaakt waarop het tweede tijdvak wordt afgenomen. Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Rooster 2024

Het rooster 2024 is op 27 juni 2022 vastgesteld en gepubliceerd met het kenmerk CvTE-22.00845 en gewijzigd op 26 augustus 2023 met het kenmerk CvTE-23.00931.