Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling syllabi centrale examens VO 2017

Laatste update
Kenmerk
CvTE-15.01719
Datum
26 juni 2015
Gepubliceerd
Staatscourant 2015, nr. 787950

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2017. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Tevens worden enkele syllabi 2018, 2019 en 2020 preliminair vastgesteld. Ook stelt het College enkele syllabi nader vast.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1.betreffende artikel 1: per 1 januari 2018;

2.1 betreffende artikel 2 lid 1: per 1 januari 2017;

2.2 betreffende artikel 2 lid 2: per 1 januari 2018;

2.3 betreffende artikel 2 lid 3: per 1 januari 2019;

3.1 betreffende artikel 3 lid 1: per 1 januari 2019;

3.2 betreffende artikel 3 lid 2: per 1 januari 2020;

3.3 betreffende artikel 3 lid 3: per 1 januari 2021.


Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 6 augustus 2015, kenmerk 787950;

Besluit:

Artikel 1. Syllabi 2017

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2017, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2. Nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi

  • 1.De syllabi voor de centrale examens 2016 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk bijlage 2a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
  • 2.De syllabi voor de centrale examens 2017 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk bijlage 2b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
  • 3.De syllabi voor de centrale examens 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk bijlage 2c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3. Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020

  • 1.De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens 2018 voor de vakken als vermeld in bijlage 3a bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
  • 2.De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens 2019 voor de vakken als vermeld in bijlage 3b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
  • 3.De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens 2020 voor de vakken als vermeld in bijlage 3c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4. Bekendmaking

  • 1.Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
  • 2.De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1.betreffende artikel 1: per 1 januari 2018;

2.1 betreffende artikel 2 lid 1: per 1 januari 2017;

2.2 betreffende artikel 2 lid 2: per 1 januari 2018;

2.3 betreffende artikel 2 lid 3: per 1 januari 2019;

3.1 betreffende artikel 3 lid 1: per 1 januari 2019;

3.2 betreffende artikel 3 lid 2: per 1 januari 2020;

3.3 betreffende artikel 3 lid 3: per 1 januari 2021.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2017.

Het College voor Toetsen en Examens,de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1a. Syllabi vwo 2017

Voor de centrale examens vwo 2017 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
economie
filosofie
Fries
geschiedenis
Grieks
kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)
Latijn
maatschappijwetenschappen
management en organisatie
moderne vreemde talen
muziek
natuurkunde
Nederlands
scheikunde
wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C

Bijlage 1b. Syllabi havo 2017

Voor de centrale examens havo 2017 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
economie
filosofie
Fries
geschiedenis
kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)
maatschappijwetenschappen
management en organisatie
moderne vreemde talen
muziek
natuurkunde
Nederlands
scheikunde

Bijlage 1c. Syllabi vmbo 2017

Voor de centrale examens vmbo 2017 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
dans
drama
economie
Fries
geschiedenis en staatsinrichting
maatschappijleer II
moderne vreemde talen
muziek
natuur- en scheikunde I
natuur- en scheikunde II
Nederlands
wiskunde

beroepsgerichte programma's:

administratie
bouwtechniek-fijnhoutbewerken
bouwtechniek-metselen
bouwtechniek-schilderen
bouwtechniek-timmeren
bouw-breed
consumptief-bakken
consumptief-breed
consumptief-horeca
elektrotechniek
grafimedia
handel en administratie
handel en verkoop
ict-route
instalektro
installatietechniek
intersectoraal
metaaltechniek
metalektro
mode en commercie
sport, dienstverlening en veiligheid
techniek-breed
technologie in de GL
transport en logistiek
uiterlijke verzorging
verzorging
voertuigentechniek
zorg-en-welzijn-breed
landbouw-plantenteelt (BB / KB / GL)
landbouw-groene ruimte (BB / KB / GL)
landbouw-bloembinden en -schikken (BB / KB / GL)
landbouw-dierhouderij en -verzorging (BB / KB / GL)
landbouw-verwerking agrarische producten (BB / KB / GL)
landbouw-agrarische techniek
landbouw-agrarische bedrijfseconomie
landbouw-breed (BB / KB / GL)

Bijlage 2a. Nadere vaststelling syllabi 2016

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo 2016 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

moderne vreemde talen vwo
Nederlands
wiskunde B vwo

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2016 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

moderne vreemde talen havo
Nederlands

vmbo

De syllabi voor de centrale examens vmbo 2016 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

biologie vmbo
moderne vreemde talen vmbo

Bijlage 2b. Nadere vaststelling syllabi 2017

havo

De syllabi voor de centrale examens havo 2017 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde B havo

Bijlage 2c. Nadere vaststelling syllabi 2018

vwo

De syllabi voor de centrale examens vwo 2018 die bij eerdere Regeling syllabi centrale examens VO zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

wiskunde B vwo
wiskunde C vwo

Bijlage 3a. Preliminaire vaststelling syllabi 2018

vmbo

Voor de centrale examens vmbo 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

geschiedenis vmbo

Bijlage 3b. Preliminaire vaststelling syllabi 2019

havo

Voor de centrale examens havo 2019 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde havo

Bijlage 3c. Preliminaire vaststelling syllabi 2020

vwo

Voor de centrale examens vwo 2020 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde vwo